Chuyên Viên Đào Tạo – Quan Hệ Lao Động

  • Hết hạn trong 7 ngày nữa
  • Mức lương Thỏa thuận
Mô tả công việc

A.Mảng tham gia chiến lược Công ty

– Tham gia vào việc xây dựng chiến lược cấp công ty và thực hiện chiến lược của công ty về mảng quản trị nguồn nhân lực

–Tham gia góp ý,phản biện,thẩm định chiến lược cấp công ty bào gồm cả lĩnh vực của các phòng ban khác.

– Tham gia vào việc xây dựng Bảng Mục tiêu công ty – phần: Quy trình nội bộ; Học hỏi, phát triển

–Tham gia vào việc xây dựng bảng kế hoạch dòng tiền công ty – phần Bộ phận nhân sự

B.Mảng xây dựng chính sách, chế độ, quy chế, qui trình, quy định

–Tham mưu, đề xuất cho Ban Giám đốc Công ty trong việc xây dựng và tổ chức vận hành bộ máy như: Mục đích, chức năng nhiệm vụ, sơ đồ cơ cấu tổ chức phòng/ ban/ bộ phận trong công ty; Luồng công việc; ….

– Trực tiếp xây dựng chính sách, qui chế, chế độ, qui trình cấp công ty

–Trực tiếp xây dựng chính sách, qui chế, chế độ, qui trình trong bộ phận nhân sự

C.Mảng vận hành (quản lý điều hành)

1. Lập kế hoạch của bộ phận để thực hiện mục tiêu công ty và thực hiện kế hoạch theo Mẫu mục tiêu bộ phận..

–Lập kế hoạch để thực hiện mục tiêu và bảo vệ kế hoạch với hội đồng nghiệm thu theo Mẫu mục tiêu bộ phận..

–Báo cáo định kỳ, đột xuất cho cấp trên

–Điều chỉnh kế hoạch thực hiện và bảo vệ kế hoạch điều chỉnh với cấp trên

–Tự đánh giá kết quả theo KPI

–Tự giải trình nếu không đạt mục tiêu

–Tự đưa ra cách giải quyết khi không đạt mục tiêu

–Tự đưa ra quyết định hành động

–Tự đưa ra đề xuất xin ý kiến, xin hỗ trợ từ cấp trên

–Tự hành động theo kế hoạch

2. Lập kế hoạch phân bổ mục tiêu cho nhân viên để thực hiện mục tiêu của bộ phận và nghiệm thu, theo dõi giám sát, hỗ trợ nhân viên tự lập kế hoạch, tự thực hiện kế hoạch theo Mẫu mục tiêu bộ phận..

–Phân bổ mục tiêu cho nhân viên và thẩm định kế hoạch thực hiện mục tiêu của nhân viên/ thẩm định kế hoạch điều chỉnh của nhân viên theo Mẫu mục tiêu nhân viên

–Thẩm định báo cáo định kỳ, đột xuất của nhân viên

–Hỗ trợ khi nhân viên xin ý kiến hoặc xin hỗ trợ nguồn lực

–Huấn luyện, chỉ dẫn cho nhân viên

–Tạo động lực bằng cách khen, động viên, ghi nhận, quan tâm.. nhân viên

–Kiểm tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu

–Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu của nhân viên, thiết lập và đánh giá KPI cho nhân viên

–Chuyển danh sách nhân viên và nội dung cần đào tạo/ huấn luyện vào chương trình đào tạo,huấn luyện của công ty, của bộ phận cho những nhân viên có khả năng thăng tiến nghề nghiệp hoặc nhân viên không đạt mục tiêu

D.Mảng quản lý tài chính (quản lý điều hành)

1.Lập kế hoạch phân bổ mục tiêu và hạn mức dòng tiền của bộ phận để thực hiện kế hoạch phần bổ mục tiêu và dòng tiền từ công ty và thực hiện trong hạn mức dòng tiền này theo Mẫu Bảng phân bổ mục tiêu và dòng tiền Bộ phận

–Lập kế hoạch phân bổ hạn mức dòng tiền cho hạn mức các khoản chi và bảo vệ kế hoạch này với hội đồng nghiệm thu theo Mẫu kế hoạch dòng tiền bộ phận

–Phê duyệt các khoản chi trong hạn mức của kế hoạch này

–Giải trình và xin ý kiến/ đề xuất với cấp trên nếu chi vượt quá hạn mức kèm biện pháp giải quyết và cam kết giải quyết

2.Lập kế hoạch phân bổ hạn mức dòng tiền cho nhân viên để thực hiện hạn mức dòng tiền của bộ phận và nghiệm thu,theo dõi giám sát,hỗ trợ nhân viên tự lập kế hoạch,tự thực hiện trong hạn mức dòng tiền này theo Mẫu Bảng phân bổ mục tiêu và dòng tiền Nhân viên…

–Phê duyệt các khoản chi trong hạn mức của kế hoạch này cho nhân viên

–Yêu cầu nhân viên giải trình và quản lý tự quyết định việc có phê duyệt hay không khoản chi nếu nhân viên chi vượt quá hạn mức được duyệt

E.Mảng đào tạo

1. Đào tạo trong bộ phận, đào tạo trong công ty, đào tạo từ chuyên gia, đào tạo từ trường lớp…Đào tạo lý thuyết, đào tạo thực hành theo kiểu chỉ dẫn, đào tạo thực hành theo kiểu giám sát.

–Xây dựng qui trình/chương trình đào tạo trong bộ phận;

–Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trong bộ phận;

–Xây dựng qui trình/chương trình đào tạo trong công ty;

–Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trong công ty;

F.Mảng xây dựng lực lượng

–Tuyển dụng, sa thải

G.Mảng tạo động lực

H. Mảng quản lý chuyên môn

–Phê duyệt nội dung các công việc thuộc chức năng nhiệm vụ, mục tiêu, mô tả công việc trong bộ phận nhân sự

I.Mảng quản lý hành chính

–Quản lý hành chính giờ làm,chịu trách nhiệm quản lý công cụ tài sản trong bộ phận…

Yêu cầu công việc

1. Yêu cầu về kiến thức:

– Am hiểu về quản trị nhân sự:Tốt nghiệp đại học các ngành quản trị nhân sự, kinh tế lao động, luật…

–Sử dụng tốt tiếng Anh để phục vụ cho công việc

2. Yêu cầu về kinh nghiệm:

– Tổi thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

3. Yêu cầu về kỹ năng:

– Hiểu được chiến lược công ty

– Lập kế hoạch và vận hành kế hoạch đạt/vượt mục tiêu phòng ban thông qua 2 công cụ:

– Bảng mục tiêu phòng ban

– Bản kế hoạch dòng tiền phòng ban

– Thiết lập,vận hành luật chơi trong bộ phận

– Xây dựng, vận hành người chơi: Xây dựng lực lượng, vận hành lực lượng trong bộ phận.

4. Yêu cầu về thái độ, tố chất, mức độ phù hợp

– Nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc;

– Có thể làm việc ngoài giờ hành chính;

Quyền lợi được hưởng
– Thu nhập thỏa thuận tùy theo năng lực;
– Được đóng BHXH theo luật quy định;
– Thưởng tháng 13, Thưởng các ngày Lễ theo quy định;
– Các chế độ phúc lợi khác: ốm đau/thai sản/hiếu hỉ…

– Tham gia các hoạt động Công ty: Teambuilding, du lịch hàng năm

– Xét duyệt tăng lương hàng năm.

Địa điểm làm việc

14 Ngõ 178 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội - Đống Đa (Hà Nội)

Ngành nghề
Tính chất công việc

Toàn thời gian

Yêu cầu về bằng cấp (tối thiểu)

Đại Học

Yêu cầu kinh nghiệm

3 - 4 năm

Chat