Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Quy Trình - Tt Vận Hành

  • Mức lương: Thỏa thuận

  • Thời hạn: Đã hết hạn

Ứng tuyển qua APP

Nghiên cứu và thiết lập quy trình theo yêu cầu. Trình ký các quy trình theo quy định của VPBank và nội bộ Khối TDTT. Triển khai các quy trình đã được phê duyệt đến các phòng, ban có liên quan

Địa điểm làm việc:

Hồ Chí Minh - (Hồ Chí Minh)

Ngành nghề:

Yêu cầu về bằng cấp (tối thiểu):

Đại Học

Tính chất công việc:

Toàn thời gian

Yêu cầu kinh nghiệm:

3 - 5 năm

Mô tả công việc:

- Nghiên cứu và thiết lập quy trình theo yêu cầu. Trình ký các quy trình theo quy định của VPBank và nội bộ Khối TDTT.

       - Triển khai các quy trình đã được phê duyệt đến các phòng, ban có liên quan

       - Định kỳ xem xét, cập nhật, sửa đổi quy trình theo tình hình hoạt động của Khối TDTT và/hoặc theo yêu cầu của VPBank.

       - Định kỳ đánh giá hiệu quả quy trình nhằm cải thiện quy trình hiệu quả hơn

       - Thực hiện các dự án chỉ định, hỗ trợ xây dựng, kiểm tra và nghiệm thu hệ thống (mới hoặc điều chỉnh)

       - Soạn Quy định, đề xuất, thông báo, lên kế hoạch theo yêu cầu của cấp trên

       - Thực hiện các yêu cầu khác do cấp trên giao

Yêu cầu công việc:

- Triển khai các quy trình đã được phê duyệt đến các phòng, ban có liên quan

- Tham gia xây dựng quy trình, quy định, văn bản khác….

- Định kỳ đề xuất xem xét, cập nhật, sửa đổi quy trình

- Có kiến thức về phân tích dữ liệu, data analyst.

      -  Khả năng đọc dữ liệu, phân tích số liệu từ đó đề xuất các giải pháp cải tiến hiệu   suất làm việc của team.

Quyền lợi được hưởng:

  • Bảo hiểm
  •  Du Lịch
  •  Thưởng
  •  Chăm sóc sức khỏe
  •  Đào tạo
  •  Tăng lương
Việc làm đề xuất cho bạn
Việc làm theo ngành nghề
Menu