Chief Finance Officer

  • Thời hạn Đã hết hạn
  • Mức lương Thỏa thuận
Mô tả công việc

1. Tham mưu, xây dựng, hoạch định chiến lược tài chính của Tập đoàn.
- Tham mưu cho HĐQT trong việc xây dựng các chiến lược phát triển trung-dài hạn của Tập đoàn. Phân tích cấu trúc và quản lý các rủi ro về tài chính để báo cáo kịp thời cho HĐQT.
- Tổ chức đánh giá, phân tích môi trường kinh doanh, các yếu tố kinh tế vĩ mô trong nước và quốc tế kịp thời tham mưu cho HĐQT trong việc đưa ra các quyết định liên quan đến chính sách kinh doanh thích hợp.
- Xây dựng các phương án vốn tổng thể nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cần tài trợ cho các dự án đầu tư của Tập đoàn.
- Thiết lập phương án về doanh thu và lợi nhuận cũng như chính sách cổ tức của Tập đoàn trong các mục tiêu ngắn hạn và trung dài hạn.
- Nghiên cứu, phân tích và đánh giá các vấn đề liên quan đến thị trường tài chính trong và ngoài nước, thực hiện các chiến lược huy động vốn để có thể vận dụng hiệu quả các sản phẩm tín dụng.
- Soạn thảo và đề xuất ban hành các quy trình, quy định phục vụ cho công tác quản lý tài chính.
2. Tham gia thẩm định các dự án/kế hoạch đầu tư sản xuất/tài chính-tiền tệ.
- Đánh giá, phân tích, thẩm định tính hiệu quả các dự án/kế hoạch đầu tư.
- Phối hợp với phòng Hợp tác-Đầu tư trong việc đề xuất HĐQT, giám sát các dự án đầu tư của Tập đoàn.
3. Thiết lập và phát triển các mối quan hệ hợp tác với các Định chế tài chính, các Quỹ đầu tư, cộng đồng các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.
4. Quản lý nguồn tiền nhằm đảm bảo tính thanh khoản và hiệu quả sử dụng vốn của Tập đoàn.
- Duy trì khả năng thanh khoản và đảm bảo nguồn tài chính luôn sẵn sàng cho Tập đoàn trong việc đầu tư, kinh doanh và phát triển.
- Lập kế hoạch dự phòng ngân quỹ theo những hình thức phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu ngân quỹ đột xuất.
- Phối hợp với Ban kế toán lập và trình HĐQT phê chuẩn kế hoạch Tài chính – Kế toán cho năm tài chính tiếp theo dựa vào Nghị quyết của HĐQT.
- Phối hợp triển khai và theo dõi thực hiện kế hoạch Tài chính – Kế toán của Tập đoàn và của Ban ngành/Khối/Đơn vị đã được duyệt.
- Giám sát tư vấn theo dõi và luân chuyển nguồn vốn giữa các Ban ngành/Khối/Đơn vị theo chủ trương phê duyệt của HĐQT.
- Đề xuất HĐQT các khoản vay tín dụng cần thiết phục vụ cho hoạt động của Tập đoàn.
- Tham gia xây dựng kế hoạch tài chính hợp nhất của Tập đoàn trong từng năm tài chính. Xây dựng kế hoạch dòng tiền cho các dự án đầu tư.
- Giám sát việc thực hiện của các hợp đồng tín dụng và các khoản đầu tư tài chính của Tập đoàn, quản lý danh mục đầu tư tài chính.
- Nghiên cứu đề xuất các giải pháp huy động vốn và quản lý phần vốn góp của Tập đoàn tại các đơn vị khác.
- Xây dựng và đề xuất các phương án phân phối lợi nhuận, sử dụng các quỹ tài chính, đầu tư tài chính, quản trị vốn lưu động.
5. Quản lý cổ phần và niêm yết:
- Xây dựng quy trình niêm yết
- Phụ trách số liệu kiểm toán
- Theo dõi lợi nhuận của toàn Tập đoàn.
- Xây dựng kế hoạch Doanh thu và Lợi nhuận cho từng đơn vị theo định hướng về chiến lược của HĐQT.
- Quản lý cổ phần niêm yết.
- Theo dõi và báo cáo biến động thị trường của cổ phần quản lý.
- Đề xuất, thực hiện các chiến lược điều chỉnh hiện trạng cổ phần niêm yết trong từng thời điểm cụ thể theo chỉ đạo của HĐQT.
6. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên:
- Chịu trách nhiệm bảo mật về thông tin, đảm bảo tính chính xác tuyệt đối cũng như sẵn sàng chịu trách nhiệm về hậu quả xảy ra (nếu có) trong nhiệm vụ và quyền hạn

Yêu cầu công việc

- Có ít nhất 05 năm ở vị trí tương đương tại các doanh nghiệp có hoạt động đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản.
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành tài chính, kế toán
- Là người năng động, Chịu được áp lực công việc, có khả năng cống hiến.
- Có năng lực lãnh đạo, quản lý và tổ chức công việc.
- Có năng lực và kinh nghiệm xây dựng mạng lưới các đối tác trong lĩnh vực tài chính.
- Có kinh nghiệm, chuyên môn trong lĩnh vực tài chính và huy động vốn.
- Có tinh thần trách nhiệm cao, đạo đức tốt, đáng tin cậy, chịu được áp lực công việc.
- Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.

Quyền lợi được hưởng
Thưởng tuần/tháng/quý/năm; Lương tháng 13
 
Trong và ngoài nước
 
Xe hơi + tài xế riêng
Địa điểm làm việc

hồ chí minh - (Hồ Chí Minh)

Ngành nghề
Tính chất công việc

Toàn thời gian

Yêu cầu về bằng cấp (tối thiểu)

Đại Học

Yêu cầu kinh nghiệm

5 - 6 năm

hồ chí minh

Xem email của Nhà Tuyển Dụng

Xem số điện thoại của Nhà Tuyển Dụng

http://ctgroupvietnam.com/web/www/?cgi=home

>500 nhân viên

"Chúng tôi là một Tập đoàn đa ngành dẫn đầu trong việc phát triển mô hình đô thị mới toàn diện bằng cách đồng bộ hóa các ngành công nghiệp nóng tại Việt Nam: phát triển nhà và đô thị mới, bán lẻ cao cấp, xây dựng, ẩm thực & giải trí, y tế & giáo dục, đồn điền và du lịch sinh thái, đầu tư tài chính. Phấn đấu xây dựng và phát triển thành một Tập đoàn giàu tính nhân bản, đóng góp công sức cho sự phát triển của nền kinh tế & cộng đồng xã hội Việt Nam, góp phần giới thiệu hình ảnh của Đất nước Việt N...

Chat