Credit Card Officer

  • Mức lương: 9 - 11 triệu VNĐ

  • Thời hạn: Đã hết hạn

Ứng tuyển qua APP

* Follow the process/procedure of Call Center, Company and provide good service to ensure Clients understand and satisfy with our service Consult and answer clients’ inquiries or complaints assigned by Team Leader Follow and compliance the process/procedure of Call Center, Company

Địa điểm làm việc:

Biên Hòa - (Đồng Nai)

Ngành nghề:

Yêu cầu về bằng cấp (tối thiểu):

Trung cấp - Nghề

Tính chất công việc:

Toàn thời gian

Yêu cầu kinh nghiệm:

Dưới 1 năm

Mô tả công việc:

* Follow the process/procedure of Call Center, Company and provide good service to ensure Clients understand and satisfy with our service

- Consult and answer clients’ inquiries or complaints assigned by Team Leader

- Follow and compliance the process/procedure of Call Center, Company

- Resolve customers inquiries and complaints on card activation, card replacements and other related cards & statement activities

* Others

- Participate in development of product and card service project

- Participate in system  setting and testing Manage Customer experience and quality framework of cards operation

- Other tasks assigned by Call Center team leader/ Call Center Manager

Yêu cầu công việc:

- Card Operations knowledge and experience

- Deep knowledge of Card operations

- Good knowledge of credit card system and processes

* Skill

- Good in English

- Effective Communication

- Computer (Word/ Excel)

- Training and Couching

Quyền lợi được hưởng:

- Having chances to get attractive company bonus every month/year

- Company trip once a year + Joining party

- Salary and position is reviewed 1 time a year

- Bonus by individual ability and company’s performance.

- Social insurance, health insurance, unemployment insurance and other benefits

- Dynamic and sociable working environment.

Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam

>500 nhân viên

Đồng Nai

Home Credit Việt Nam là một đơn vị trực thuộc tập đoàn Home Credit B.V, một trong những tập đoàn cung cấp dịch vụ tài chính hàng đầu châu Âu và đang phát triển mạnh mẽ tại thị trường châu Á.... Xem thêm

Việc làm đề xuất cho bạn
Việc làm theo ngành nghề