C/C++ Software Engineer

  • Mức lương: Thỏa thuận

  • Thời hạn: Đã hết hạn

Ứng tuyển qua APP

• Phát triển các sản phẩm automotive và các công nghệ liên quan (bao gồm các ứng dụng tương tác với người dùng (HMI Applications), các HMI frameworks, các phương thức giao tiếp giữa HMI framework và middleware phía dưới…);• Đảm bảo phát triển phần mềm đúng hạn và đảm bảo chất lượng của sản phẩm;

Địa điểm làm việc:

34th floor, Keangnam Landmark 72 Tower, Pham Hung, Nam Tu Liem, Hanoi - (Hà Nội)

Ngành nghề:

Yêu cầu về bằng cấp (tối thiểu):

Đại Học

Tính chất công việc:

Toàn thời gian

Yêu cầu kinh nghiệm:

Trên 3 năm

Mô tả công việc:

• Develop automotive products and technologies (included HMI Applications, HMI frameworks, Protocols to interface with HMI framework and middleware …);
• Responsible for software delivery to head quarter;
• Generate reports, communicate with local managements and head quarter.

• Phát triển các sản phẩm automotive và các công nghệ liên quan (bao gồm các ứng dụng tương tác với người dùng (HMI Applications), các HMI frameworks, các phương thức giao tiếp giữa HMI framework và middleware phía dưới…);
• Đảm bảo phát triển phần mềm đúng hạn và đảm bảo chất lượng của sản phẩm;
• Báo cáo công việc với các cấp quản lý.

Yêu cầu công việc:

General requirements:

• Bachelor degree in Information Technology, Computer Science, Computer Engineering, Electrical Engineering, Telecommunication Engineering, Mathematics, Mechanics and Informatics or equivalent.
• Strong motivation to develop career in automotive software field.
• 3+ year software development experience in C++ programming; 
• Having good knowledge with OOP, OOAD (Object-Oriented Analysis and Design);
• Having hands-on experience to use JIRA, GIT and Gerrit;
• Having hands-on experiences in developing large software systems;

* Highly talented & experienced candidates will be considered for Senior/Leader positions.

These skills would be considered as an advantage but not the must:

• Experiences related to multi-thread, multi-process programming;
• Having hands-on experiences to use and implement design patterns (MVC, Singleton, Observers);
• Experiences related to develop application using Qt/QML;
• Experiences related to design and develop GUI frameworks , front-end applications;
• Ability to effectively present information to top management, public groups, and/or board of directors.


Yêu cầu chung:

• Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Điện, Điện tử viễn thông, Toán, Cơ tin và các ngành liên quan đến công nghệ thông tin và phần mềm;
• Yêu thích và có mục tiêu phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực phần mềm cho ô tô.
• Hơn 3 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm sử dụng ngôn ngữ C++;
• Có kiến thức tốt về phân tích, thiết kế và lập trình hướng đối tượng;
• Có kinh nghiệm sử dụng công cụ quản lý bug, source code: JIRA, GIT và Gerrit;
• Có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống phần mềm lớn;

* Các ứng viên tài năng và có kinh nghiệm tốt sẽ được cân nhắc cho vị trí Senior hoặc Leader.

Các ứng viên có một hoặc nhiều kỹ năng dưới đây sẽ là lợi thế: 

• Có kinh nghiệm lập trình đa luồng, đa tiến trình;
• Có kinh nghiệm thực tế trong việc sử dụng và thực hiện các design patterns (MVC, Observer, Singleton);
• Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng sử dung Qt/QML framework;
• Có kinh nghiệm liên quan đến việc thiết kế GUI framework và các ứng dụng front-end;
• Có khả năng thuyết trình, chia sẻ thông tin và tạo lập báo cáo.

Quyền lợi được hưởng:

13th month salary & incentive bonus
 
Training & on-site opportunities in Korea
 
12 days of annual leave & 7 days of company holiday
Việc làm đề xuất cho bạn
Việc làm theo ngành nghề