3 Sr. Embedded Software Engineer (C/C++)

 • Mức lương: Thỏa thuận

 • Thời hạn: Đã hết hạn

Ứng tuyển qua APP

Design, develop & test product-specific software of automotive body electronics module & system over the entire product development cycle; Apply model based development on a distributed embedded system;

Địa điểm làm việc:

Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Thị Minh Khai (Hồ Chí Minh)

Ngành nghề:

Yêu cầu về bằng cấp (tối thiểu):

Đại Học

Tính chất công việc:

Toàn thời gian

Yêu cầu kinh nghiệm:

Trên 5 năm

Mô tả công việc:

In the business division Electronics you will be working with the software development team for body electronics control units.

 • Design, develop & test product-specific software of automotive body electronics module & system over the entire product development cycle;
 • Apply model based development on a distributed embedded system;
 • Work on SW-architecture, write, test and debug code according to software requirement specification and the defined process;
 • Discuss with customer about specific solution for body electronics modules & system, including function implementation and system interface;
 • Complete software module test report and integration test report according to test result;
 • Coach assistant and engineer in technical issue;
 • Take part in the interview process;
 • Other job assigned by Department Manager.

Yêu cầu công việc:

 • Bachelor degree or above, with major in Computer Science, Computer Engineering, Electrical Engineering or Mechatronics;
 • More than 5 years’ experience in Embedded System;
 • Embedded development tool especially Matlab/ Simulink/ Stateflow and dSPACE tool chain like TargetLink experience;
 • Experience with simulation and development tools, e.g. Vector CANoe, etc;
 • Experience with C and C++;
 • Experience with 16-/32-bit microprocessor is a plus;
 • Real time operating system OSEK programming experience preferred;
 • CAN bus software design experience preferred;
 • Good team player and good communication skills;
 • Fluent in English.

Quyền lợi được hưởng:

 • A talented and experienced software development team that is performing in a global project team;
 • International trainings in HELLA facilities;
 • Opportunities to travel abroad;
 • The involvement of the entire project development of HELLA products.
Công Ty TNHH Hella Việt Nam

50-100 nhân viên

Tòa nhà Golden, 6 Nguyễn Thị Minh Khai, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Công ty TNHH HELLA Việt Nam là công ty con Việt của thương hiệu ô tô Đức. Là một thành viên mới của gia đình HELLA HELLA Việt Nam mở cửa cho một quan điểm mới trên thị trường châu Á của địa... Xem thêm

Việc làm đề xuất cho bạn
Việc làm theo ngành nghề