TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tìm thấy 40 việc làm với ngành nghề Branding

Công ty  CP Tập đoàn HALO
21. Digital Marketing - HALO

Phối hợp các phòng ban liên quan xây dựng kế hoạch triển khai kịch bản truyền thông về thương hiệu, chiến dịch, sản phẩm của công ty theo từng thời điểm thuộc kênh Digital Marketing. - [xem chi tiết]

Open Asia Group
22. Senior Brand Executive – Yachting - Openasia

Follow line manager’s guideline and subsidiary’s business direction to build annual marcom plan Build monthly marcom plans based on annual plan - [xem chi tiết]

Open Asia Group
23. Marketing Intern - Openasia

Execute Digital Marketing and Website Administration tasks - [xem chi tiết]

Công ty Dược phẩm Tâm Bình
24. Trưởng Phòng Marketing - TAM BINH PHARMA

1. Xây dựng chiến lược Marketing – Xử lý khủng hoảng – Quan hệ báo chí Lập kế hoạch, tham mưu cho Tổng giám đốc về chiến lược các hoạt động truyền thông và tổ chức thực hiện. Giám sát và đánh giá hiệu quả việc quảng bá thương hiệu định kỳ. - [xem chi tiết]

Tập đoàn Khách Sạn A25
25. Trưởng Phòng Phát Triển Tiềm Lực - A25

Phụ trách mảng nâng cấp, xây dựng hình ảnh, duy trì chuẩn A25 toàn Tập đoàn. Lập và chủ trì triển khai kế hoạch duy trì, phát triển thương hiệu của Tập đoàn. - [xem chi tiết]

Công ty Cổ phần SPM
26. Quản Lý Nhãn Hàng - SPM

•Lập kế hoạch Marketing không định kỳ (theo chương trình) và định kỳ hàng năm cho nhãn hàng phụ trách •Phối hợp, triển khai thực hiện các chương trình Marketing khi đã được duyệt với các bộ phận Sales, Trade Marketing, … và các đối tác Marketing. Tổ chức tập huấn, đào tạo các thành viên tham gia thực hiện chương ... - [xem chi tiết]

Công ty Cổ phần SPM
27. Trưởng Phòng Marketing - SPM

Hoạch định chiến lược tiếp thị của Công Ty. Thiết lập ngân sách marketing, trình Ban Tổng Giám đốc duyệt. Chịu trách nhiệm trong phạm vi ngân sách được giao. - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Minh Hương P.N.D
28. Trưởng Phòng Marketing - Sunfly

Tham mưu, xây dựng và thực hiện kế hoạch việc hoạch định chiến lược, kế hoạch marketing xây dựng thương hiệu trong từng giai đoạn cụ thể bám sát chiến lược định vị thương hiệu, phân khúc thị trường, phong cách sản phẩm và tầm nhìn của thương hiệu và dựa trên phân tích SWOT rõ ràng, triệt để và sâu sát. - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Siam City Cement
29. Brand Activation Intern - NISSE

Document to inform trade to RTL and OD Call check to get feeback from RTL about trade promotion Visit RTLs to deliver prize - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Guyomarc'h Việt Nam
30. Marketing Executive - Neovia Việt Nam

Operation efficient and intuitive marketing campaign/projects: Organizing campaigns and promotional events Conducting market research: Swine and Poultry farms, Competitors activities - [xem chi tiết]

Việc làm theo ngành nghề