Communication Manager

  • Mức lương: 15 - 25 triệu VNĐ

  • Thời hạn: Đã hết hạn

Ứng tuyển qua APP

Triển khai định hướng, định vị và chiến lược Truyền Thông thành kế hoạch hành động cụ thể, đạt hiệu quả về mặt Danh Tiếng hoặc Doanh Số

Địa điểm làm việc:

92 Nguyen Huu Canh, Ward 22, Binh Thanh District - (Hồ Chí Minh)

Ngành nghề:

Yêu cầu về bằng cấp (tối thiểu):

Đại Học

Tính chất công việc:

Toàn thời gian

Yêu cầu kinh nghiệm:

Trên 1 năm

Mô tả công việc:

Quản lý các hoạt động liên quan đến Truyền Thông và Nội Dung nhằm đạt hiệu quả về Thương Hiệu và Kinh Doanh:

1. Triển khai định hướng, định vị và chiến lược Truyền Thông thành kế hoạch hành động cụ thể, đạt hiệu quả về mặt Danh Tiếng hoặc Doanh Số. Bao gồm:

a. Thống nhất & truyền tải đúng thông điệp nội dung của Thương Hiệu qua các công cụ Truyền Thông.

b. Lập kế hoạch có phân tích tài chính, các chỉ số khách hàng và chỉ số Marketing có liên quan nhằm đưa ra các đề xuất mang tính thực thi và hiệu quả cao, triển khai thực hiện kế hoạch với đội nhóm hoặc/ và nhà cung cấp và các nguồn lực cần thiết, kiểm tra và điều chỉnh nhằm thúc đẩy đạt KPIs cam kết và đem lại hiệu quả cao nhất.

c. Phối hợp với Brand Manager và các bộ phận có liên quan, nhằm triển khai về mặt Truyền Thông các chương trình quản lý và tiếp cận khách hàng theo mục tiêu và định hướng chiến lược đã đề ra. Bao gồm không giới hạn các phương thức Truyền Thông như sách hình, sách clip, sách nói, sách video, sách audio, tài liệu tư liệu, …, và các / phương tiện Truyền Thông như Online, Ofline, Digital, OOH, … nhằm đáp ứng các chương trình MKT, bao gồm các chương trình và định hướng mới trong MKT và Kinh Doanh.

2. Triển khai Truyền Thông Thương Hiệu “Người Sáng Lập”:

a. Phối hợp Brand Manager định hướng và triển khai các Truyền Thông đáp ứng Thương Hiệu “Người Sáng Lập” thông qua các hoạt động CSR, PR hoặc CRM, … đạt hiệu quả theo chiến lược.

b. Phối hợp Brand Manager thực hiện thu thập các dữ liệu, tư liệu nhằm tạo nền tảng và tiền đề cho các hoạt động định hướng tương lại bao gồm không giới hạn các chương trình truyền hình hoặc phim, hoặc các hoạt động Event nhằm tạo nên và tự chủ các chương trình, phục vụ cho việc phát triển các hoạt động CRM của Thương Hiệu.

3. Xây dựng và triển khai các kênh truyền thông/ cộng đồng tự chủ của 418+

4. Truyền Thông Nội Bộ:

a. Phối hợp với Brand Manager trong lập kế hoạch và triển khai các chương trình phối hợp liên phòng ban nhằm đảm bảo Truyền Thông Nội Bộ thông suốt.

b. Phối hợp với Brand Manager, xây dựng các chương trình giúp tạo Văn Hóa chuẩn, và đề xuất các phương án giúp lan tỏa Văn Hóa chuẩn, tác động Viral MKT hoặc CRM hoặc phát triển hệ thống kinh doanh.

c. Phối hợp với Brand Manager, xây dựng hoạt động MKT tại các điểm Tiếp Xúc.

5. Điều phối Team:

a. Tham gia điều phối nguồn lực bao gồm nhân lực theo dự án, kế hoạch được duyệt.

b. Chịu trách nhiệm điều phối nguồn lực bao gồm nhân lực khi MKT Manager ủy quyền.

6. Huấn luyện:

a. Tham gia huấn luyện các nguồn nhân lực và nguồn nhân lực hợp tác nhằm hướng đến Hiệu Quả ngày càng cao.

b. Chịu trách nhiệm huấn luyện nhân lực xây dựng nội dung, multimedia, thiết kế nâng cao tính tư duy sáng tạo đích, tính tự chủ và làm việc có kế hoạch, thấm nhuần tinh thần MKT, đạt hiệu quả Sản Xuất Nội Dung.

7. Sản xuất Nội Dung, bao gồm các hình thức nội dung đạt mục tiêu và định hướng chiến lược Thương Hiệu.

Yêu cầu công việc:

1.     Bằng cấp Đại Học (ưu tiên)

2.     Đã có kinh nghiệm xây dựng và triển khai các kế hoạch Truyền Thông có phân tích tài chính và dữ liệu thị trường, khách hàng.

3.     Đã có kinh nghiệm thực hiện truyền thông nội bộ, tổ chức Sự Kiện, sản xuất nội dung.

4.     Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành làm đẹp và chăm sóc sức khỏe.

5.     Có kinh nghiệm và thấu hiểu và vận hành được các chương trình Truyền Thông hoặc MKT tổng lực.

6.     Có kinh nghiệm xây dựng, huấn luyện đội ngũ là một lợi thế.

7.      Có kinh nghiệm triển khai các kênh truyền thông/ cộng đồng.

Quyền lợi được hưởng:

- Lương, thưởng hấp dẫn xứng đáng với năng lực (Thỏa thuận)
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN, theo quy định Nhà nước
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và hiện đại

Việc làm đề xuất cho bạn
Việc làm theo ngành nghề