[Bình Thạnh] Trưởng Nhóm Nhân Sự/Hành Chính (Tiếng Nhật N2)

  • Hết hạn trong 41 ngày nữa
  • Mức lương 16 - 21 triệu VNĐ
Mô tả công việc

-Lead HR task(Hiring / Education /Evaluation/Training)
-Handle admin task
-Support Japanese manager

Yêu cầu công việc

Gender:Female
Age:Under 40 years old
Education level:Any
Language:Japanese N2-3 + English Upper intermediate
No. of experienced year:Over 3 years experience as admin and HR
Key experience:
Must
Must
-Over 3 years experience as admin and HR
-Japanese N2-3 + English Upper intermediate
-Have working experience in foreign capital company or Japanese company
-Strong passion to lead HR
-Can be strict to all staff

Better
-Have experience of making evaluation policy and training

Quyền lợi được hưởng

■Salary
①Japanese HR/admin team manager
16-20 M gross

■WORKING CONDITION
 Working time:Mon-Fri:8:00-17:00, Sat:2 times/month
 Language:Using English
 Bonus:1 time
 Review salary:1 time
 Insurance :As Law
 Probation:2

■Interview step
1st:Japanese Director+Vietnamese director

Địa điểm làm việc

Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh - Bình Thạnh (Hồ Chí Minh)

Ngành nghề
Tính chất công việc

Toàn thời gian

Yêu cầu về bằng cấp (tối thiểu)

Đại Học

Yêu cầu kinh nghiệm

3 - 4 năm

Chat