TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tìm thấy 55 việc làm với ngành nghề Bảo hiểm

 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á
1. Chuyên Viên Dịch Vụ Bảo Hiểm - sea bank

1.      Nghiệp vụ nhập liệu thông tin Bảo hiểm : Cung cấp tập trung dịch vụ bảo hiểm cá nhân cho các ĐVKD trên toàn hệ thống bao gồm : nhập liệu thông tin khách hàng bảo hiểm,lên hệ thống quản lý thông tin bảo hiểm, thu phí bảo hiểm… Tiếp nhận yêu cầu và kiểm tra tính  hợp lệ của yêu cầu cung cấp dịch vụ bảo hiểm ... - [xem chi tiết]

 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á
2. CV/CVC Quản Lý Khách Hàng Ưu Tiên - sea bank

Triển khai kinh doanh các sản phẩm dành cho Khách hàng ưu tiên (“KHƯT”) trên địa bàn theo đúng chiến lược và kế hoạch kinh doanh của Ngân hàng nhằm đạt chỉ tiêu được giao; Thực hiện việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ dành cho KHƯT của Chi nhánh theo phạm vi công việc được phân công.  - [xem chi tiết]

 Công Ty Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Đông Hưng TTT
3. Nữ Kế Toán Thuế/ Bảo Hiểm - Đông Hưng TTT

Trực tiếp làm việc cơ quan thuế khi có phát sinh , đóng Bảo hiểm cho nhân viên.Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của toàn Cty ,phân loại theothuế suất, lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu vào của toàn Cty theo tỉ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ .Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách , tồn đọng ngâ ... - [xem chi tiết]

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
4. Trưởng Phòng Kinh Doanh - BIC

Quản lý hoạt động khai thác của Phòng Kinh doanh được phân công. Thực hiện tiếp xúc, nghiên cứu, nắm bắt thông tin về thị trường, khách hàng để phục vụ cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Công ty thành viên. - [xem chi tiết]

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
5. Cán Bộ Kinh Doanh - BIC

Thực hiện tư vấn, marketing sản phẩm dịch vụ bảo hiểm tới khách hàng. Đánh giá thông tin về khách hàng và rủi ro yêu cầu bảo hiểm. Lập hợp đồng bảo hiểm, theo dõi thực hiện hợp đồng, thu phí và theo dõi thanh toán phí Thiết lập và mở rộng quan hệ khách hàng, thực hiện chăm sóc, phát triển khách hàng. - [xem chi tiết]

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
6. Cán Bộ Dự Án - Ban Khách Hàng Doanh Nghiệp - BIC

Tổ chức và thực hiện khai thác Bảo hiểm nhóm khách hàng được giao quản lý và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Phòng Dự án về công việc được giao Duy trì quan ệ, chăm sóc khách hàng và theo dõi tái tục các dịch vụ Bảo hiểm trực tiếp khai thác - [xem chi tiết]

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
7. Cán Bộ Phòng Bancassurance - Ban Bán Lẻ - BIC

Thiết kế sản phẩm và quy trình triển khai các sản phẩm Bancassurance Đầu mối triển khai, duy trì các quan hệ với các Ngân hàng, tổ chức hợp tác kinh doanh với Tổng Công ty trong kênh phân phối Bancassurance - [xem chi tiết]

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
8. Cán Bộ Pháp Chế - BIC

Tập hợp, cập nhật và phổ biến văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động của toàn Tổng Công ty Tham gia ý kiến về các văn bản chế độ của Tổng Công ty, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan khi được yêu cầu - [xem chi tiết]

Việc làm theo ngành nghề