TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tìm thấy 35 việc làm với ngành nghề An ninh mạng

 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á
1. Giám Đốc Quản Lý Rủi Ro Công Nghệ Và Tuân Thủ An Ninh Thông Tin - sea bank

1.     Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của SeABank. 2.     Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ...  và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs). 3.     Quản lý, tổ chức triển khai xây dựng chính sách, quy định, quy trình về an toàn thông tin theo khẩu vị rủi ro của SeABank ... - [xem chi tiết]

 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á
2. Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro Công Nghệ Và Tuân Thủ An Ninh Thông Tin - sea bank

1.     Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của SeABank. 2.     Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ...  và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs). 3.     Xây dựng chính sách, quy định, quy trình về an toàn thông tin theo khẩu vị rủi ro của SeABank 4.     Đầu mối đánh giá, kiể ... - [xem chi tiết]

 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á
3. Chuyên Viên Đánh Giá, Kiểm Thử ANTT, An Ninh Ứng Dụng - sea bank

1.     Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của SeABank. 2.     Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ...  và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs). 3.     Quản lý, tổ chức triển khai xây dựng thực hiện rà quét, kiểm tra đánh giá an ninh thông tin định kỳ theo kế hoạch hoặc the ... - [xem chi tiết]

 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á
4. Chuyên Viên Giám Sát ANTT - sea bank

1.     Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng SeABank. 2.     Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ...  và cam kết chất lượng dịch vụ (SLA). 3.     Đề xuất các phương án tối ưu hóa việc thiết lập các qui tắc, các hình thức cảnh báo của các hệ thống giám sát an ... - [xem chi tiết]

 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á
5. Giám Đốc Giám Sát ANTT - sea bank

Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng SeABank. Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ...  và cam kết chất lượng dịch vụ (SLA). Quản lý, tổ chức triển khai xây dựng công tác giám sát ANTT, điều tra phản ứng sự cố, phát hiện các sự cố, vi phạm ANTT.  Đề xuất các ... - [xem chi tiết]

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long
6. Nhân Viên An Ninh Mạng - Kien Long Bank

Xây dựng, đề xuất, trình ban hành các giải pháp phòng chống mã độc, tấn công từ bên trong và bên ngoài. Giám sát phân tích các lỗ hổng, gửi cảnh báo cho các bộ phận chức năng và hướng dẫn khắc phục Kiểm tra an ninh, an toàn các thiết bị, phầm mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng và cơ sở dữ liệu trước khi đưa ... - [xem chi tiết]

Việc làm theo ngành nghề