Tuyển dụng 5 việc làm Zutton Group trong tháng 02/2020

Công Ty TNHH Zutton Group
1. Giám Đốc Kinh Doanh Công Ty TNHH Zutton Group
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng...
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Zutton Group
2. Giám Đốc Kinh Doanh Công Ty TNHH Zutton Group
 • Địa điểm:
  Quảng Bình
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Zutton Group
3. Chuyên Viên Nhân Sự Kinh Doanh Công Ty TNHH Zutton Group
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  4 - 6 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Zutton Group
4. Chuyên Viên Tuyển Dụng Công Ty TNHH Zutton Group
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  13/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Zutton Group
5. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty TNHH Zutton Group
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng...
 • Thời hạn:
  13/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chat