Tuyển dụng 7 việc làm Y My Ceramic trong tháng 04/2020

Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ
1. Nhân Viên Bảo Trì Điện Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ
2. Phó Phòng Kỹ Thuật Công Nghệ Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ
3. Nhân Viên Bảo Trì Cơ Khí Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ
4. Nhân Viên Lái Xe Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ
5. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ
6. Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ
7. Nhân Viên Lao Động Tiền Lương Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  09/05/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Chat