Tuyển dụng 16 việc làm y my ceramic trong tháng 08/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 16 việc làm y my ceramic trong tháng 08/2019
Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ
1. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ
2. Nhân Viên Lái Xe Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/09/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ
3. Nhân Viên Lao Động Tiền Lương Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  19/09/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ
4. Nhân Viên Bán Hàng Tổ Công Trình Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ
5. Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  25 - 30 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ
6. Trưởng Phòng Quản Lý Sản Xuất Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  30 - 35 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ
7. Thủ Kho Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  19/09/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ
8. Quản Lý Sản Xuất Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  16/09/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ
9. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  14/09/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ
10. Nhân Viên Thiết Kế Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  12/09/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ
11. Thư Ký Quản Lý Sản Xuất Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  11/09/2019
 • Mức lương:
  8 - 9 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ
12. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ
 • Địa điểm:
  Bình Phước
 • Thời hạn:
  08/09/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ
13. Kỹ Sư Điện Tự Động Hoá Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  05/09/2019
 • Mức lương:
  12 - 14 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ
14. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  05/09/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ
15. Nhân Viên Bảo Trì Điện - Điện Tự Động Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  03/09/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ
16. Nhân Viên Bảo Trì Điện - Điện Tự Động Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Chat