Tuyển dụng 9 việc làm Wse trong tháng 12/2019

Công ty TNHH Wonderful Sài Gòn Electrics (WSE)
1. Nhân Viên Iso Công ty TNHH Wonderful Sài Gòn Electrics (WSE)
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  06/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Wonderful Sài Gòn Electrics (WSE)
2. Nhân Viên Kế Toán Công ty TNHH Wonderful Sài Gòn Electrics (WSE)
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  06/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Wonderful Sài Gòn Electrics (WSE)
3. Nhân Viên Kỹ Thuật Công ty TNHH Wonderful Sài Gòn Electrics (WSE)
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Wonderful Sài Gòn Electrics (WSE)
4. Phó Phòng Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH Wonderful Sài Gòn Electrics (WSE)
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH Wonderful Sài Gòn Electrics (WSE)
5. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH Wonderful Sài Gòn Electrics (WSE)
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  20/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Wonderful Sài Gòn Electrics (WSE)
6. Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH Wonderful Sài Gòn Electrics (WSE)
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  20/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Wonderful Sài Gòn Electrics (WSE)
7. Nhân Viên Kỹ Thuật Công ty TNHH Wonderful Sài Gòn Electrics (WSE)
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  29/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Wonderful Sài Gòn Electrics (WSE)
8. Nhân Viên Kế Toán Công ty TNHH Wonderful Sài Gòn Electrics (WSE)
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  01/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Wonderful Sài Gòn Electrics (WSE)
9. Nhân Viên Iso Công ty TNHH Wonderful Sài Gòn Electrics (WSE)
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  25/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chat