Tuyển dụng 780 việc làm watcontre trong tháng 08/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 780 việc làm watcontre trong tháng 08/2019
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. [THỦ ĐỨC]- KỸ SƯ THIẾT KẾ MÁY TỰ ĐỘNG FA_ 12-18 TRIỆU Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. [Quận 1] Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  12 - 17 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. [Đồng Nai] Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Kiêm Nhân Sự Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  20/09/2019
 • Mức lương:
  13 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. [Đồng Nai] Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự (HR - Ga Manager) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  20/09/2019
 • Mức lương:
  20 - 26 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. Ai Developer (Python& & Machine Learning) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/10/2019
 • Mức lương:
  20 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
6. Ai Developer (Junior And Senior) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  20 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
7. [Quận 3] Chuyên Viên Tuyển Dụng Nhân Sự Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  9 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
8. NHÂN VIÊN TUYỂN DỤNG (BẤT ĐỘNG SẢN) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
9. [QUẬN 3] CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG (BẤT ĐỘNG SẢN) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
10. Kỹ thuật viên xưởng sơn Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  8 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
11. [Long An] Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  20/09/2019
 • Mức lương:
  14 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
12. [Long An] Nhân viên QC tiếng Nhật_Nữ Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  19/09/2019
 • Mức lương:
  9 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
13. [Tân Bình] Content Marketing (Nữ) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/09/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
14. Nhân Viên Content Marketing Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
15. [Đồng Nai] Kỹ Thuật Viên Xưởng Sơn Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  19/09/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
16. Nhân Viên QC Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  17/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
17. [Long An] Nhân Viên QC Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  19/09/2019
 • Mức lương:
  6 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
18. Dịch Vụ Khách Hàng (Customer Service Forwarder) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/09/2019
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
19. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng (Logistics) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  9 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
20. Chuyên Viên Tuyển Dụng (Bđs) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/09/2019
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Chat