Tuyển dụng 678 việc làm wacontre trong tháng 09/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 678 việc làm wacontre trong tháng 09/2019
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. Trưởng Phòng Chăm Sóc Khách Hàng Online Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  09/11/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. [HCM] Biên Dịch Viên Mảng Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. [HCM] Kế Toán Trưởng (Chief Accountant) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. [Đồng Nai] Phiên Dịch Tiếng Nhật (Japanese Translator) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  15/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. [HCM] Nhân Viên Kinh Doanh (Sales Engineer) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/11/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
6. [HCM] IT Communicator Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/11/2019
 • Mức lương:
  25 - 35 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
7. [HCM] IT Communicator N2 Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/11/2019
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
8. [HCM] Chuyên Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/11/2019
 • Mức lương:
  20 - 50 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
9. [Hà Nội] Giám Sát Bán Hàng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/11/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
10. [ Bình Dương/ HCM ] Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Logistics Staff) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  10/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
11. [HCM] Nhân Viên Kế Toán Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/11/2019
 • Mức lương:
  11 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
12. [Long An] Nhân Viên QC Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  10/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
13. [HCM ] Nhân Viên Hỗ Trợ Khách Hàng Nhật ( Bất Động Sản) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  11 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
14. [HCM] Giáo Viên Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/11/2019
 • Mức lương:
  14 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
15. Nhân Viên Điều Phối Đơn Hàng (Logistic) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/11/2019
 • Mức lương:
  11 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
16. Nhân Viên Digital Marketing Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
17. [ Quận 3 ] Kế Toán - Tổng Vụ Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/11/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
18. Nhân Viên Content Marketing (Marketing Content Staff) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/11/2019
 • Mức lương:
  11 - 34 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
19. [HCM ] Nhân Viên Hỗ Trợ Khách Hàng Nhật ( Bất Động Sản) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  11 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
20. [HCM] Trưởng Nhóm C&B (C&B Team Leader) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  12 - 14 triệu VNĐ
Chat