Tuyển dụng 20 việc làm Vti trong tháng 12/2019

Cổ phần Việt Thái Quốc Tế
1. Trợ Lý Cửa Hàng Cổ phần Việt Thái Quốc Tế
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Cổ phần Việt Thái Quốc Tế
2. Nhân Viên Bếp/Phụ Bếp Cổ phần Việt Thái Quốc Tế
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Cổ phần Việt Thái Quốc Tế
3. Nhân Viên Kế Toán Kiểm Kê Hàng Hóa Cổ phần Việt Thái Quốc Tế
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  09/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Cổ phần Việt Thái Quốc Tế
4. Đại Diện Tiêu Thụ Kênh Truyền Thống Cổ phần Việt Thái Quốc Tế
 • Địa điểm:
  Tiền Giang
 • Thời hạn:
  14/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Cổ phần Việt Thái Quốc Tế
5. Chuyên Viên Nghiên Cứu Cao Cấp (Senior Research Executive) Cổ phần Việt Thái Quốc Tế
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Cổ phần Việt Thái Quốc Tế
6. Giám Sát Kho Hàng Cổ phần Việt Thái Quốc Tế
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  08/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Cổ phần Việt Thái Quốc Tế
7. Quản Lý Bán Hàng Khu Vực (Regional Sales Manager) Cổ phần Việt Thái Quốc Tế
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Cổ phần Việt Thái Quốc Tế
8. Nhân Viên Bảo Trì Cổ phần Việt Thái Quốc Tế
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  08/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Cổ phần Việt Thái Quốc Tế
9. Nhân Viên Phục Vụ, Pha Chế Cổ phần Việt Thái Quốc Tế
 • Địa điểm:
  Phú Thọ
 • Thời hạn:
  08/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Cổ phần Việt Thái Quốc Tế
10. Nhân Viên Nhân Sự - Đối Tác Chiến Lược Kinh Doanh (HRBP) Cổ phần Việt Thái Quốc Tế
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Cổ phần Việt Thái Quốc Tế
11. Junior App Developers Cổ phần Việt Thái Quốc Tế
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Cổ phần Việt Thái Quốc Tế
12. Nhân Viên Kế Toán Kho Cổ phần Việt Thái Quốc Tế
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  24/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Cổ phần Việt Thái Quốc Tế
13. Nhân Viên Bán Hàng Aldo Shoes & Accessories Cổ phần Việt Thái Quốc Tế
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  21/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Cổ phần Việt Thái Quốc Tế
14. Nhân Viên QC Cổ phần Việt Thái Quốc Tế
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Cổ phần Việt Thái Quốc Tế
15. Chuyên Viên Trade Marketing (Trade Marketing Executive) Cổ phần Việt Thái Quốc Tế
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Cổ phần Việt Thái Quốc Tế
16. Software Engineer Cổ phần Việt Thái Quốc Tế
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Cổ phần Việt Thái Quốc Tế
17. Nhân Viên Thu Ngân Cổ phần Việt Thái Quốc Tế
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Cổ phần Việt Thái Quốc Tế
18. Thực Tập Sinh Tuyển Dụng Cổ phần Việt Thái Quốc Tế
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Cổ phần Việt Thái Quốc Tế
19. Nhân Viên Hành Chính (Admin Officer) Cổ phần Việt Thái Quốc Tế
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Cổ phần Việt Thái Quốc Tế
20. Nhân Viên Phục Vụ Cổ phần Việt Thái Quốc Tế
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Chat