Tuyển dụng 4 việc làm Vsb trong tháng 12/2019

Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư VSB
1. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư VSB
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư VSB
2. Nhân Viên Telesale Chốt Đơn Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư VSB
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư VSB
3. Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư VSB
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư VSB
4. Nhân Viên Trực Page Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư VSB
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  4 - 5 triệu VNĐ
Chat