Tuyển dụng 8 việc làm vps group trong tháng 09/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 8 việc làm vps group trong tháng 09/2019
Tập Đoàn VPS
1. Nhân Viên Kế Toán Công Nợ Tập Đoàn VPS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/10/2019
 • Mức lương:
  Từ 6 triệu VNĐ
Tập Đoàn VPS
2. Kế Toán Thuế Tập Đoàn VPS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập Đoàn VPS
3. Chuyên Viên Kinh Doanh Tập Đoàn VPS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Tập Đoàn VPS
4. Nhân Viên Lái Xe Tập Đoàn VPS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/09/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Tập Đoàn VPS
5. Chuyên Viên Nhân Sự Tập Đoàn VPS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/09/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Tập Đoàn VPS
6. Nhân Viên Quản Trị Website Tập Đoàn VPS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Tập Đoàn VPS
7. Nhân Viên Kỹ Thuật Tập Đoàn VPS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập Đoàn VPS
8. Nhân Viên Kinh Doanh/Kinh Doanh Dự Án Tập Đoàn VPS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/09/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Chat