Tuyển dụng 18 việc làm Vincommerce trong tháng 12/2019

VINMART+ (Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp VinCommerce)
2. [Bình Dương; Đồng Nai] Quản Lý Cửa Hàng Vinmart+ VINMART+ (Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp VinCommerce)
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  27/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
VINMART+ (Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp VinCommerce)
3. Thực Tập Sinh Tuyển Dụng VinMart+ VINMART+ (Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp VinCommerce)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/12/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Vin Son
4. Trưởng Nhóm Kinh Doanh Công ty TNHH Vin Son
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH Vin Son
5. Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Laser Y Tế & Laser Thẩm Mỹ Công ty TNHH Vin Son
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Vin Son
6. Trưởng Phòng Nhân Sự Công ty TNHH Vin Son
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Vin Son
7. Nhân Viên Marketing Công ty TNHH Vin Son
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực Vin HR
8. Nhân Viên Phòng Chất Lượng Qa/Iqc/Dcc/Sqe Công ty Cổ phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực Vin HR
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  23/12/2019
 • Mức lương:
  9 - 14 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực Vin HR
9. Nhân Viên IT/Erp Công ty Cổ phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực Vin HR
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  24/12/2019
 • Mức lương:
  9 - 14 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực Vin HR
10. Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự Công ty Cổ phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực Vin HR
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  23/12/2019
 • Mức lương:
  9 - 14 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực Vin HR
11. Nhân Viên Quản Lý Kho Công ty Cổ phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực Vin HR
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  24/12/2019
 • Mức lương:
  9 - 14 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực Vin HR
12. Nhân Viên Thu Mua Công ty Cổ phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực Vin HR
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  24/12/2019
 • Mức lương:
  9 - 14 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực Vin HR
13. Kế Toán Tổng Hợp Công ty Cổ phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực Vin HR
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực Vin HR
14. Nhân Viên Vận Hành Máy Bế, Máy Dán Hộp, Máy Ép Kim, Máy Cắt Công ty Cổ phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực Vin HR
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực Vin HR
15. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công ty Cổ phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực Vin HR
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  26/12/2019
 • Mức lương:
  9 - 14 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại Đào Tạo Vin Hy
16. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty TNHH Thương Mại Đào Tạo Vin Hy
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại Đào Tạo Vin Hy
17. Nhân Viên Thiết Kế Hình Ảnh Công Ty TNHH Thương Mại Đào Tạo Vin Hy
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại Đào Tạo Vin Hy
18. Trưởng Phòng Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Đào Tạo Vin Hy
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/12/2019
 • Mức lương:
  25 - 30 triệu VNĐ
Chat