Tuyển dụng 6 việc làm Vinasoy trong tháng 04/2020

Công ty sữa đậu nành Việt Nam- VINASOY
1. Sales Admin Công ty sữa đậu nành Việt Nam- VINASOY
 • Địa điểm:
  Quảng Ngãi
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty sữa đậu nành Việt Nam- VINASOY
2. Kỹ Sư Bảo Trì Đóng Gói Công ty sữa đậu nành Việt Nam- VINASOY
 • Địa điểm:
  Quảng Ngãi...
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty sữa đậu nành Việt Nam- VINASOY
3. Chuyên Viên Chọn Tạo Giống Công ty sữa đậu nành Việt Nam- VINASOY
 • Địa điểm:
  Quảng Ngãi
 • Thời hạn:
  04/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty sữa đậu nành Việt Nam- VINASOY
4. Nhân Viên Lập Hợp Đồng Công ty sữa đậu nành Việt Nam- VINASOY
 • Địa điểm:
  Quảng Ngãi
 • Thời hạn:
  04/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty sữa đậu nành Việt Nam- VINASOY
5. Nhân Viên Mua Hàng Công ty sữa đậu nành Việt Nam- VINASOY
 • Địa điểm:
  Quảng Ngãi
 • Thời hạn:
  26/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty sữa đậu nành Việt Nam- VINASOY
6. Chuyên Viên Kỹ Thuật Canh Tác Công ty sữa đậu nành Việt Nam- VINASOY
 • Địa điểm:
  Quảng Ngãi
 • Thời hạn:
  04/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat