Tuyển dụng 3 việc làm vinapros trong tháng 08/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 3 việc làm vinapros trong tháng 08/2019
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam thịnh vượng
1. Kỹ Sư Hiện Trường Công ty cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam thịnh vượng
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  12/10/2019
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam thịnh vượng
2. Kỹ Sư Dự Toán Công ty cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam thịnh vượng
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam thịnh vượng
3. Kỹ Sư Thiết Kế, Phụ Trách Kỹ Thuật Công ty cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam thịnh vượng
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 20 triệu VNĐ
Chat