Tuyển dụng 13 việc làm Vifon trong tháng 11/2019

Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam
1. Chuyên Gia Phân Tích Tài Chính (Financial Analyst) Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam
2. Nhân Viên Marketing Nhập Khẩu Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  06/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam
3. Nhân Viên PG Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam
4. Nhân Viên Cơ Khí Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  11/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam
5. Nhân Viên Bán Hàng Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam
6. Nhân Viên QA Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  11/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam
7. Nhân Viên Phòng Lab Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  11/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam
8. Nhân Viên Nhân Sự Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam
9. Trưởng Nhóm Thương Mại Điện Tử Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam
10. Thực Tập Viên Hành Chính Nhân Sự Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  06/01/2020
 • Mức lương:
  4 - 5 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam
11. Trưởng Phòng Kho Vận & Logistics Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam
12. Giám Sát Bán Hàng Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam
13. Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  11/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chat