Tuyển dụng 19 việc làm Vietstar trong tháng 02/2020

Vietstar Hunter
1. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Line Tiếng Anh Vietstar Hunter
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Vietstar Hunter
2. Vpbank - Nhân Viên Nhắc Hạn Qua Điện Thoại Vietstar Hunter
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/05/2020
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Vietstar Hunter
3. Nhân Viên Tư Vấn Mỹ Phẩm Vietstar Hunter
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 20 triệu VNĐ
Vietstar Hunter
4. Nhân Viên Nhắc Hạn Thanh Toán Vietstar Hunter
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Vietstar Hunter
5. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Vietstar Hunter
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 7 triệu VNĐ
Vietstar Hunter
6. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Grab Vietstar Hunter
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/05/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Vietstar Hunter
7. Nhân Viên Telesale Chốt Đơn Hàng Vietstar Hunter
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/05/2020
 • Mức lương:
  8 - 17 triệu VNĐ
Vietstar Hunter
8. Nhân Viên Nhắc Hạn Thanh Toán Vietstar Hunter
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/03/2020
 • Mức lương:
  Từ 6 triệu VNĐ
Vietstar Hunter
9. Chăm Sóc Khách Hàng Doanh Nghiệp Lazada Vietstar Hunter
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Vietstar Hunter
10. Nhân Viên Hỗ Trợ Khách Hàng Vietstar Hunter
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/05/2020
 • Mức lương:
  8 - 17 triệu VNĐ
Vietstar Hunter
11. Tổng Đài Viên CSKH Vietstar Hunter
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/03/2020
 • Mức lương:
  Đến 7 triệu VNĐ
Vietstar Hunter
12. Chăm Sóc Khách Hàng - Thương Mại Điện Tử Vietstar Hunter
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/03/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Vietstar Hunter
13. Nhắc Hạn Thanh Toán Qua Điện Thoại Vietstar Hunter
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Vietstar Hunter
14. Nhân Viên Tư Vấn – Đặt Lịch Hẹn Du Lịch Vietstar Hunter
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/03/2020
 • Mức lương:
  9 - 15 triệu VNĐ
Vietstar Hunter
15. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Lazada Vietstar Hunter
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Vietstar Hunter
16. Nhân Viên Nhắc Hạn Thanh Toán Qua Điện Thoại Vietstar Hunter
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Vietstar Hunter
17. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Cho Ứng Dụng Đặt Xe Grab Vietstar Hunter
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Vietstar Hunter
18. Nhân Viên Nhăc Hạn Thanh Toán Vietstar Hunter
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/03/2020
 • Mức lương:
  Từ 5 triệu VNĐ
Vietstar Hunter
19. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại Vietstar Hunter
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/03/2020
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Chat