Tuyển dụng 5 việc làm Vietfuture trong tháng 12/2019

Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Vietfuture
1. Chuyên Viên Phát Triển Con Người Hà Nội Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Vietfuture
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 12 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Vietfuture
2. Chuyên Viên Phát Triển Con Người Hải Phòng Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Vietfuture
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  05/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 12 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Vietfuture
3. Giáo Viên Kỹ Năng Mềm Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Vietfuture
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  9 - 20 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Vietfuture
4. Chuyên Viên Quan Hệ Đối Tác Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Vietfuture
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Vietfuture
5. Chuyên Viên Tư Vấn Giáo Dục Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Vietfuture
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Chat