Tuyển dụng 8 việc làm Viet Sin trong tháng 12/2019

Công Ty TNHH Thang Máy Sin Việt
1. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty TNHH Thang Máy Sin Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tân Việt Sin Foods
2. Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng (QA - QC) Công Ty Cổ Phần Tân Việt Sin Foods
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Tân Việt Sin Foods
3. Nhân Viên Kinh Doanh Siêu Thị (Mt) Công Ty Cổ Phần Tân Việt Sin Foods
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Tân Việt Sin Foods
4. Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự Công Ty Cổ Phần Tân Việt Sin Foods
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Tân Việt Sin Foods
5. Kế Toán Công Nợ Công Ty Cổ Phần Tân Việt Sin Foods
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Tân Việt Sin Foods
6. Kế Toán Kho Công Ty Cổ Phần Tân Việt Sin Foods
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Tân Việt Sin Foods
7. Nhân Viên Kinh Doanh GT (Kênh Khách Lẻ) Công Ty Cổ Phần Tân Việt Sin Foods
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Tân Việt Sin Foods
8. Trưởng Phòng Marketing Công Ty Cổ Phần Tân Việt Sin Foods
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/12/2019
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Chat