Tuyển dụng 5 việc làm viet media travel trong tháng 08/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 5 việc làm viet media travel trong tháng 08/2019
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Du Lịch Việt
1. Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Du Lịch Việt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Du Lịch Việt
2. Nhân Viên Nội Dung Tiếp Thị Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Du Lịch Việt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Du Lịch Việt
3. Nhân Viên Điều Hành Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Du Lịch Việt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Du Lịch Việt
4. Nhân Viên Phụ Trách Truyền Thông Tiếp Thị Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Du Lịch Việt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Du Lịch Việt
5. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Du Lịch Việt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat