Tuyển dụng 6 việc làm Viet Media Travel trong tháng 01/2020

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Du Lịch Việt
1. Tài Xế Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Du Lịch Việt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Du Lịch Việt
2. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Du Lịch Việt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Du Lịch Việt
3. Nhân Viên Kế Toán Nhập Liệu Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Du Lịch Việt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Du Lịch Việt
4. Nhân Viên Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Du Lịch Việt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Du Lịch Việt
5. Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Du Lịch Việt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Du Lịch Việt
6. Nhân Viên IT Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Du Lịch Việt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Chat