Tuyển dụng 1000 việc làm Van tại trong tháng 02/2020 - Trang 17

Công Ty Cổ Phần Xuất Khẩu Phần Mềm Tinh Vân
161. Nhân Viên Kinh Doanh Phần Mềm Công Ty Cổ Phần Xuất Khẩu Phần Mềm Tinh Vân
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Khẩu Phần Mềm Tinh Vân
162. Thư Ký Trợ Lý CEO Công Ty Cổ Phần Xuất Khẩu Phần Mềm Tinh Vân
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Tư vấn Thiết kế Global
163. Kiến Trúc Sư Công Trình Công ty CP Tư vấn Thiết kế Global
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Vận tải Sao Mai
164. Chăm Sóc Khách Hàng Công ty Cổ phần Vận tải Sao Mai
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Xuất Khẩu Phần Mềm Tinh Vân
165. Lập Trình Viên Java Công Ty Cổ Phần Xuất Khẩu Phần Mềm Tinh Vân
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Khẩu Phần Mềm Tinh Vân
166. Senior Tester Công Ty Cổ Phần Xuất Khẩu Phần Mềm Tinh Vân
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/04/2020
 • Mức lương:
  20 - 23 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Xuất Khẩu Phần Mềm Tinh Vân
167. Full Stack Developer Công Ty Cổ Phần Xuất Khẩu Phần Mềm Tinh Vân
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Xuất Khẩu Phần Mềm Tinh Vân
168. Lập Trình Viên Front - End Công Ty Cổ Phần Xuất Khẩu Phần Mềm Tinh Vân
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tiếp vận HP
169. Nhân Viên Kế Toán Công ty Cổ phần Tiếp vận HP
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Tiếp vận HP
170. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty Cổ phần Tiếp vận HP
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Xuất Khẩu Phần Mềm Tinh Vân
171. Technical PM Công Ty Cổ Phần Xuất Khẩu Phần Mềm Tinh Vân
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Khẩu Phần Mềm Tinh Vân
172. Lập Trình Viên Ios_Swift Công Ty Cổ Phần Xuất Khẩu Phần Mềm Tinh Vân
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Khẩu Phần Mềm Tinh Vân
173. Lập Trình Viên Java Công Ty Cổ Phần Xuất Khẩu Phần Mềm Tinh Vân
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Bất Động Sản NewHomes
174. Nhân Viên Tư Vấn Khách Hàng Công ty Cổ phần Bất Động Sản NewHomes
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH Quốc tế Vĩ Nam
175. Chuyên Viên Tư Vấn Du Học Công ty TNHH Quốc tế Vĩ Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Khang Thành
176. Nhân Viên Vận Hành Máy Sản Xuất Công ty TNHH Khang Thành
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  04/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Khẩu Phần Mềm Tinh Vân
177. Thực Tập Sinh .NET Công Ty Cổ Phần Xuất Khẩu Phần Mềm Tinh Vân
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  1 - 2 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Xuất Khẩu Phần Mềm Tinh Vân
178. Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật (Comtor Japanese) Công Ty Cổ Phần Xuất Khẩu Phần Mềm Tinh Vân
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Khẩu Phần Mềm Tinh Vân
179. Thực Tập Sinh Nhân Sự Công Ty Cổ Phần Xuất Khẩu Phần Mềm Tinh Vân
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Khẩu Phần Mềm Tinh Vân
180. Nhân Viên Lập Trình Java _Spring Công Ty Cổ Phần Xuất Khẩu Phần Mềm Tinh Vân
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat