Tuyển dụng 13 việc làm Vacxinvn trong tháng 03/2020

Công ty Cổ Phần Vacxin Việt Nam
1. Bác Sĩ Tiêm Chủng Công ty Cổ Phần Vacxin Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Vacxin Việt Nam
2. Chuyên Viên Thu Mua Công ty Cổ Phần Vacxin Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Vacxin Việt Nam
3. Chuyên Viên IT Công ty Cổ Phần Vacxin Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Vacxin Việt Nam
4. Trưởng Phòng Pháp Chế Công ty Cổ Phần Vacxin Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Vacxin Việt Nam
5. Quản Lý Chất Lượng Công ty Cổ Phần Vacxin Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Vacxin Việt Nam
6. Giám Đốc Trung Tâm Công ty Cổ Phần Vacxin Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh...
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Vacxin Việt Nam
7. Tổng Đài Viên Chăm Sóc Khách Hàng Công ty Cổ Phần Vacxin Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Vacxin Việt Nam
8. Nhân Viên Điều Dưỡng Công ty Cổ Phần Vacxin Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Vacxin Việt Nam
9. Nhân Viên Kế Toán Công ty Cổ Phần Vacxin Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Vacxin Việt Nam
10. Nhân Viên Kho Công ty Cổ Phần Vacxin Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Vacxin Việt Nam
11. Nhân Viên Tư Vấn Công ty Cổ Phần Vacxin Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Vacxin Việt Nam
12. Bác Sĩ Công ty Cổ Phần Vacxin Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Vacxin Việt Nam
13. Nhân Viên Thu Ngân Công ty Cổ Phần Vacxin Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chat