Tuyển dụng 151 việc làm uni trong tháng 09/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 151 việc làm uni trong tháng 09/2019
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. [Q.3/HCM]IT Communicator N1 Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  16 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. [HÀ NỘI] - AI Developer (level Junior and Senior) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/10/2019
 • Mức lương:
  23 - 42 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. IT Communicator Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  11 - 17 triệu VNĐ
Uni Design (CÔNG TY CỔ PHẦN UNI CORP QUỐC TẾ)
4. Nhân Viên Marketing Và Tư Vấn Uni Design (CÔNG TY CỔ PHẦN UNI CORP QUỐC TẾ)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/10/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. IT Communicator Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/10/2019
 • Mức lương:
  12 - 16 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Đào tạo Trực tuyến UNICA
6. Biên Tập Viên Công ty Cổ phần Đào tạo Trực tuyến UNICA
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Đào tạo Trực tuyến UNICA
7. Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh Công ty Cổ phần Đào tạo Trực tuyến UNICA
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Đào tạo Trực tuyến UNICA
8. Nhân Viên Chạy Quảng Cáo Facebook Công ty Cổ phần Đào tạo Trực tuyến UNICA
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
9. IT Communicator Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/10/2019
 • Mức lương:
  15 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
10. [Bpo] IT Communicator Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
NTT Communications (Vietnam) Ltd.
11. Nhân Viên Kinh Doanh Kiêm Marketing (Senior Sales & Marketing) NTT Communications (Vietnam) Ltd.
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
NTT Communications (Vietnam) Ltd.
12. Nhân Viên Sales Admin NTT Communications (Vietnam) Ltd.
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
NTT Communications (Vietnam) Ltd.
13. Kỹ Sư Tích Hợp Hệ Thống (System Integration Engineer) NTT Communications (Vietnam) Ltd.
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
NTT Communications (Vietnam) Ltd.
14. Nhân Viên Kế Toán (Accountant) NTT Communications (Vietnam) Ltd.
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Bạch tuộc Số
15. Unity Developer Công ty Cổ phần Bạch tuộc Số
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
16. [Cầu Giấy] Lập Trình Unity Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  13 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
17. [HN] Lập Trình Unity Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  16 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
18. [HCM] IT Communicator Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/11/2019
 • Mức lương:
  25 - 35 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
19. [HCM] IT Communicator N2 Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/11/2019
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
20. [HCM] IT Communicator Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  15 - 30 triệu VNĐ
Chat