Tuyển dụng 34 việc làm tung lam trong tháng 07/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 34 việc làm tung lam trong tháng 07/2019
Công ty CP Phát triển Tùng Lâm
1. Nhân Viên Điều Phối Kinh Doanh Công ty CP Phát triển Tùng Lâm
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh
 • Thời hạn:
  19/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Phát triển Tùng Lâm
2. Trưởng Phòng Nhân Sự Công ty CP Phát triển Tùng Lâm
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  19/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Phát triển Tùng Lâm
3. Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Công ty CP Phát triển Tùng Lâm
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh
 • Thời hạn:
  19/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty CP Phát triển Tùng Lâm
4. Nhân Viên Lễ Tân Công ty CP Phát triển Tùng Lâm
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh
 • Thời hạn:
  19/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Phát triển Tùng Lâm
5. Nhân Viên Y Tế Công ty CP Phát triển Tùng Lâm
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh
 • Thời hạn:
  19/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Phát triển Tùng Lâm
6. Thuyết Minh Viên Công ty CP Phát triển Tùng Lâm
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh
 • Thời hạn:
  19/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công ty CP Phát triển Tùng Lâm
7. Kế Toán Tổng Hợp Công ty CP Phát triển Tùng Lâm
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh
 • Thời hạn:
  24/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Phát triển Tùng Lâm
8. Nhân Viên Tự Động Hóa Công ty CP Phát triển Tùng Lâm
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  08/09/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty CP Phát triển Tùng Lâm
9. Chuyên Viên Tài Chính Công ty CP Phát triển Tùng Lâm
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/09/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty CP Phát triển Tùng Lâm
10. Thủ Kho Công ty CP Phát triển Tùng Lâm
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  08/09/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty CP Phát triển Tùng Lâm
11. Nhân Viên Điều Hành Vận Tải Công ty CP Phát triển Tùng Lâm
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  08/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty CP Phát triển Tùng Lâm
12. Thư Ký Tổng Giám Đốc Công ty CP Phát triển Tùng Lâm
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  08/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty CP Phát triển Tùng Lâm
13. Nhân Viên Thu Mua Công ty CP Phát triển Tùng Lâm
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  08/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Phát triển Tùng Lâm
14. Lái Xe Văn Phòng Công ty CP Phát triển Tùng Lâm
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  08/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty CP Phát triển Tùng Lâm
15. Trợ Lý Tổng Giám Đốc Công ty CP Phát triển Tùng Lâm
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  08/09/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty CP Phát triển Tùng Lâm
16. Nhân Viên Kinh Doanh - Xuất Nhập Khẩu Công ty CP Phát triển Tùng Lâm
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  08/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Phát triển Tùng Lâm
17. Nhân Viên Marketing Công ty CP Phát triển Tùng Lâm
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Phát triển Tùng Lâm
18. Kỹ Sư Nông Nghiệp Công ty CP Phát triển Tùng Lâm
 • Địa điểm:
  Quảng Nam...
 • Thời hạn:
  10/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Phát triển Tùng Lâm
19. Kế Toán Trưởng Công ty CP Phát triển Tùng Lâm
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  10/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tung Lam Development Joint Stock Company
20. Kế Toán Tổng Hợp Tung Lam Development Joint Stock Company
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh
 • Thời hạn:
  24/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat