Tuyển dụng 208 việc làm Tu Van Vien trong tháng 02/2020 - Trang 14

Nha khoa Kim - Ngô Quyền
133. Tư Vấn Viên Nha khoa Kim - Ngô Quyền
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần PawnCredit Việt Nam
134. Tổng Đài Tư Vấn Viên Công ty Cổ phần PawnCredit Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc
135. Nhân Viên Trực Tổng Đài Tư Vấn Bệnh Viện Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
137. [Đà Nẵng] Tư Vấn Viên Tổng Đài 198 Viettel Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  21/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 3 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
138. [Đà Nẵng] Tư Vấn Viên Chăm Sóc Khách Hàng Mạng Viettel Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  07/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Chat