Tuyển dụng 3735 việc làm tư vấn viên trong tháng 07/2019 - Trang 12

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 3735 việc làm tư vấn viên trong tháng 07/2019 - Trang 12
Công ty TNHH Minh Phúc
111. NV Tư Vấn Mỹ Phẩm Zaloka - Giờ Hành Chính - Đảm Bảo Lương CB Công ty TNHH Minh Phúc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Minh Phúc
112. [Không YC Kinh Nghiệm] Tư Vấn Sản Phẩm Cho Khách Hàng Thân Thiết Công ty TNHH Minh Phúc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Vietstar hunter
113. Chuyên Viên Tư Vấn Giáo Dục Vietstar hunter
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  8 - 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
114. Nhân Viên Xử Lý Sự Vụ Liên Vùng Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  23/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty DHC Việt Nam
115. Nhân Viên Tư Vấn Công ty DHC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/09/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Chat