Tuyển dụng 86 việc làm Tu Van Ban Hang trong tháng 12/2019 - Trang 5

Công Ty Thiết Bị Y Tế Sài Gòn Trung Tâm Dermatic SKincare Center
41. Nhân Viên Tư Vấn Kinh Doanh Công Ty Thiết Bị Y Tế Sài Gòn Trung Tâm Dermatic SKincare Center
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Đoàn Vi Nguyên
42. Tư Vấn Bán Hàng Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Đoàn Vi Nguyên
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Đầu tư thương mại Ulytan
43. Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Công ty TNHH Đầu tư thương mại Ulytan
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty Sài Gòn Ford
44. Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Công ty Sài Gòn Ford
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  Từ 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Phát triển Đại Hồng Phát
45. Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Qua Điện Thoại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Phát triển Đại Hồng Phát
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  9 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV DTR
46. Tư Vấn Bán Hàng Công ty TNHH MTV DTR
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat