Tuyển dụng 9 việc làm ttc edu trong tháng 09/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 9 việc làm ttc edu trong tháng 09/2019
Công ty CP Giáo Dục Thành Thành Công
1. Chuyên Viên Tài Chính Công ty CP Giáo Dục Thành Thành Công
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/10/2019
 • Mức lương:
  16 - 18 triệu VNĐ
Công ty CP Giáo Dục Thành Thành Công
2. Kế Toán Tổng Hợp Công ty CP Giáo Dục Thành Thành Công
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  05/11/2019
 • Mức lương:
  8 - 9 triệu VNĐ
Công ty CP Giáo Dục Thành Thành Công
3. Chuyên Viên Tuyển Dụng Công ty CP Giáo Dục Thành Thành Công
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/10/2019
 • Mức lương:
  14 - 20 triệu VNĐ
Công ty CP Giáo Dục Thành Thành Công
4. Nhân Viên Quản Lý Hệ Thống Công ty CP Giáo Dục Thành Thành Công
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/10/2019
 • Mức lương:
  8 - 11 triệu VNĐ
Công ty CP Giáo Dục Thành Thành Công
5. Thủ Quỹ Công ty CP Giáo Dục Thành Thành Công
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/11/2019
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
Công ty CP Giáo Dục Thành Thành Công
6. Tổ Trưởng Chuyên Môn Chương Trình Quốc Tế Công ty CP Giáo Dục Thành Thành Công
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/11/2019
 • Mức lương:
  30 - 44 triệu VNĐ
Công ty CP Giáo Dục Thành Thành Công
7. Chuyên Viên Quản Lý Chuyên Môn Mầm Non - Bán Trú Công ty CP Giáo Dục Thành Thành Công
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/11/2019
 • Mức lương:
  15 - 18 triệu VNĐ
Công ty CP Giáo Dục Thành Thành Công
8. Hiệu Trưởng Trường Mầm Non Công ty CP Giáo Dục Thành Thành Công
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/11/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty CP Giáo Dục Thành Thành Công
9. Nhân Viên Y Tế Công ty CP Giáo Dục Thành Thành Công
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/11/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Chat