Tuyển dụng 3 việc làm Trưởng Phòng Tuyển Dụng tại Hà Giang trong tháng 01/2020

Công ty CP Ô Tô Trường Hải THACO
1. Trưởng Phòng Tuyển Dụng Công ty CP Ô Tô Trường Hải THACO
 • Địa điểm:
  Hà Giang
 • Thời hạn:
  28/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn C.E.O
2. Trưởng Phòng Tuyển Dụng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn C.E.O
 • Địa điểm:
  Hà Giang
 • Thời hạn:
  16/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP may Minh Anh Khoái Châu
3. Trưởng Phòng Tuyển Dụng Công ty CP may Minh Anh Khoái Châu
 • Địa điểm:
  Hà Giang
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat