Tuyển dụng 1 việc làm Trưởng Phòng Tuyển Dụng toàn thời gian tại Đồng Nai trong tháng 02/2020

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
1. Chuyên Viên Tuyển Dụng Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
  • Địa điểm:
    Đồng Nai...
  • Thời hạn:
    22/02/2020
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
Chat