Tuyển dụng 561 việc làm trưởng phòng đào tạo trong tháng 09/2019 - Trang 9

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 561 việc làm trưởng phòng đào tạo trong tháng 09/2019 - Trang 9
Vietstar hunter
81. Chuyên Viên Đào Tạo Chăm Sóc Khách Hàng Vietstar hunter
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  14 - 18 triệu VNĐ
Trường cao đẳng Văn Lang
82. Nhân Viên Phòng Đào Tạo Trường cao đẳng Văn Lang
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/11/2019
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
NEVA GROUP
83. Chuyên Viên Đào Tạo NEVA GROUP
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/10/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Trung tâm hội nghị tiệc cưới Asiana Plaza
84. Chuyên Viên Đào Tạo Trung tâm hội nghị tiệc cưới Asiana Plaza
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Sói Biển Trung Thực
85. Chuyên Viên Đào Tạo Công ty Cổ Phần Sói Biển Trung Thực
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  23/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Alphanam Group
86. Chuyên Viên Nhân Sự (Chuyên Mảng Đào Tạo) Alphanam Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  14 - 18 triệu VNĐ
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
87. Chuyên Viên Đào Tạo Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  11 - 12 triệu VNĐ
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
88. Chuyên Viên Đào Tạo Và Hỗ Trợ Quản Lý Team Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/10/2019
 • Mức lương:
  12 - 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Sói Biển Trung Thực
89. Chuyên Viên Đào Tạo Công ty Cổ Phần Sói Biển Trung Thực
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/09/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Gumi Việt Nam
90. Trainer Position Công ty Cổ phần Gumi Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/09/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Trung Tâm Phân Phối Phúc Thành
91. Chuyên Viên Hành Chính - Nhân Sự (Đào Tạo) Trung Tâm Phân Phối Phúc Thành
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP GIÁO DỤC IES
92. Nhân Viên Phòng Đào Tạo CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP GIÁO DỤC IES
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sohee Hàn Quốc
93. Trưởng Phòng Hành Chính - Nhân Sự Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sohee Hàn Quốc
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/09/2019
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt
94. Trưởng Phòng Quản Trị Dịch Vụ CNTT Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt
95. Trưởng Phòng Bảo Hiểm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt
96. Phó Trưởng Phòng Kế Toán Ngân Quỹ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  16/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt
97. Phó Trưởng Phòng Nhân Sự Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  24/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt
98. Trưởng Phòng Quản Trị Dịch Vụ CNTT Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH THANH
99. Trưởng Phòng Kinh Doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH THANH
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần môi giới bất động sản E-house Việt Nam
100. Trưởng Phòng Kinh Doanh Bất Động Sản Công ty cổ phần môi giới bất động sản E-house Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat