Tuyển dụng 562 việc làm trưởng phòng đào tạo trong tháng 09/2019 - Trang 5

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 562 việc làm trưởng phòng đào tạo trong tháng 09/2019 - Trang 5
CÔNG TY CP TMDV TACO VIỆT NAM
41. Trưởng Phòng Kiểm Soát Nội Bộ CÔNG TY CP TMDV TACO VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/10/2019
 • Mức lương:
  30 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
42. [Quận 9] Trưởng Phòng Chất Lượng (Qa Manager) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/10/2019
 • Mức lương:
  30 - 40 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax
43. [Vĩnh Phúc] Trưởng Phòng Dịch Vụ Khách Hàng (Head Of Customer Service Officers) Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  05/10/2019
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
44. [Gia Lai] Trưởng Phòng Kinh Doanh Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Gia Lai
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  12 - 24 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
45. [Gia Lai] - Trưởng Phòng Kinh Doanh Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Gia Lai
 • Thời hạn:
  05/10/2019
 • Mức lương:
  20 - 24 triệu VNĐ
Công ty cổ phần đầu tư Ngọc Phương Đông
46. Trưởng Phòng Kinh Doanh Công ty cổ phần đầu tư Ngọc Phương Đông
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/09/2019
 • Mức lương:
  8 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
47. [Gia Lai] Trưởng Phòng Kinh Doanh Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Gia Lai
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  18 - 24 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
48. [HCM, - HP] Trưởng Phòng Kinh Doanh (Sales Manager) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hải Phòng...
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
49. [Gia Lai] Trưởng Phòng Kinh Doanh Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Gia Lai
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2 ( Acsc )
50. Trưởng Phòng Kế Toán Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2 ( Acsc )
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/10/2019
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Công Ty CP BĐS Bầu Trời Việt Nam - Sky Realty
51. Trưởng Phòng Maketing Công Ty CP BĐS Bầu Trời Việt Nam - Sky Realty
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/10/2019
 • Mức lương:
  18 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Atomic
52. Trưởng Phòng Truyền Thông (Communication Manager) Công Ty TNHH Atomic
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/09/2019
 • Mức lương:
  18 - 25 triệu VNĐ
KHÁCH SẠN HOÀNG YẾN PHÚ MỸ HƯNG
53. Trưởng Phòng Kinh Doanh Khách Sạn KHÁCH SẠN HOÀNG YẾN PHÚ MỸ HƯNG
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần truyền thông Sunrise
54. Trưởng Phòng PR Công ty Cổ phần truyền thông Sunrise
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/09/2019
 • Mức lương:
  15 - 30 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Tiếp thị và Truyền thông BMC
55. Trưởng Phòng Thiết Kế Công ty Cổ phần Tiếp thị và Truyền thông BMC
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH GFS Việt Nam
56. Trưởng Phòng Nhân Sự Công ty TNHH GFS Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  28/09/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV HR Trí Việt
57. Trưởng Phòng Mua Hàng Phía Bắc Công ty TNHH MTV HR Trí Việt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
58. Trưởng Phòng Chất Lượng (Qa Manager) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  30 - 40 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Đầu Tư Và Xây Dựng ACUD
59. Trưởng Phòng Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Đầu Tư Và Xây Dựng ACUD
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/10/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Kỹ thuật tự động Việt Đông Hải
60. Trưởng Phòng Giám Sát Kỹ Thuật - Điện Công ty TNHH Kỹ thuật tự động Việt Đông Hải
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  14 - 18 triệu VNĐ
Chat