Tuyển dụng 653 việc làm truong phong trong tháng 08/2019 - Trang 4

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 653 việc làm truong phong trong tháng 08/2019 - Trang 4
Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam
31. Trưởng Phòng XNK Công ty Cổ phần Pharmatopes Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/09/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
33. [Thủ Dầu Một] Trưởng Phòng QC (QC Manager) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/10/2019
 • Mức lương:
  30 - 35 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Coolpad Viet Nam
34. Trưởng Phòng Đào Tạo (Training Manager) Công Ty TNHH Coolpad Viet Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN UWOW
35. Trưởng Phòng Kỹ Thuật CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN UWOW
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GREEN ROSE GROUP
36. Trưởng Phòng Kinh Doanh CÔNG TY TNHH GREEN ROSE GROUP
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/09/2019
 • Mức lương:
  15 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
37. Trưởng Phòng Kỹ Thuật (IE Manager) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  22 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
38. [Bình Dương] Trưởng Phòng QC Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  07/09/2019
 • Mức lương:
  20 - 35 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
39. [Bình Dương] Trưởng Phòng Qa Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  07/09/2019
 • Mức lương:
  10 - 35 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
40. Trưởng Phòng Qa (Qa Manager) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  10 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
41. Trưởng Phòng QC (QC Manager) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  10 - 25 triệu VNĐ
ABIVIN Vietnam, JSC
42. Trưởng Phòng Phát Triển Kinh Doanh (Business Development Manager) ABIVIN Vietnam, JSC
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  15 - 35 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG UNICOMM
43. Trưởng Phòng Tổ Chức Sản Xuất Sự Kiện CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG UNICOMM
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/09/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG UNICOMM
44. Trưởng Phòng Ý Tưởng & Đạo Diễn CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG UNICOMM
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/09/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH GREEN ROSE GROUP
45. Trưởng Phòng Nhân Sự CÔNG TY TNHH GREEN ROSE GROUP
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/09/2019
 • Mức lương:
  Đến 1 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Bất động sản Cland
46. Trưởng Phòng Marketing Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Bất động sản Cland
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
47. [Bắc Ninh] Trưởng Phòng Chất Lượng Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  07/08/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty CP Đầu Tư Tân Minh
48. Trưởng Phòng Hạ Tầng Kỹ Thuật Công ty CP Đầu Tư Tân Minh
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/09/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
49. Trưởng Phòng Kinh Doanh Mảng IT (Sales Manager) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Hà Nội Foods Việt Nam
50. Trưởng Phòng Kinh Doanh Công ty Cổ phần Hà Nội Foods Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/09/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Chat