Tuyển dụng 908 việc làm Truong Phong trong tháng 01/2020 - Trang 4

Công ty cổ phần Kovic Việt Nam
31. Trưởng Phòng Đại Diện Công Ty Du Lịch - CN Nha Trang Công ty cổ phần Kovic Việt Nam
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  01/02/2020
 • Mức lương:
  20 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
32. Trưởng Phòng Quản Lý Cung Ứng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  01/02/2020
 • Mức lương:
  30 - 40 triệu VNĐ
Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Manulife Tower
33. Trưởng Phòng Kinh Doanh Cấp Cao Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Manulife Tower
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
34. Development Manager ( Project Manager) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/03/2020
 • Mức lương:
  30 - 50 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
35. [Bình Thạnh] Quản Lý Nhà Hàng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
36. [Đồng Nai] Qa - QC Manager Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 23 triệu VNĐ
The Mira Central Park Hotel
37. Quản Lý Buồng Phòng/Hkm The Mira Central Park Hotel
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Nhà Thái
38. Quản Lý Cửa Hàng Highlands Coffee Công ty Cổ Phần Nhà Thái
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  9 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần AHCOM Việt Nam
39. Trưởng Phòng Cố Vấn Dịch Vụ - Mazda Lê Văn Lương Công ty Cổ phần AHCOM Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Nhà Thái
40. [Bắc Giang] Highlands Coffee - Quản Lý Cửa Hàng Công ty Cổ Phần Nhà Thái
 • Địa điểm:
  Bắc Giang
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
41. Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (QC) Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
42. [Nam Từ Liêm, HN] PM Section Manager Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/03/2020
 • Mức lương:
  40 - 80 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
43. [HCM] Trưởng Phòng Nhân Sự Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Tư Vấn Giáo Dục & Đào Tạo Eagle Corp
44. Quản Lý Trung Tâm Tiếng Anh Công Ty TNHH Tư Vấn Giáo Dục & Đào Tạo Eagle Corp
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  07/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
45. Regional Business Development Manager Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/03/2020
 • Mức lương:
  20 - 24 triệu VNĐ
Elite Fitness and Yoga Center
46. Trưởng Phòng Kinh Doanh (Sales Manager) Elite Fitness and Yoga Center
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  20 - 40 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Scots English Việt Nam
47. Quản Lý Đào Tạo (Academic Supervisor) Công Ty Cổ Phần Scots English Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 17 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Tư Vấn Incomex
48. TRƯỞNG PHÒNG KỸ SƯ KINH TẾ XÂY DỰNG Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Tư Vấn Incomex
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  6 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Dịch Vụ Trâu Ngon
49. Quản Lý Nhà Hàng Công ty TNHH Dịch Vụ Trâu Ngon
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  10/11/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty cổ phần Phong Liên
50. Quản Lý/ Nhân Viên Vùng Kinh Doanh) Công ty cổ phần Phong Liên
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Chat