Tuyển dụng 558 việc làm trưởng phòng đào tạo trong tháng 09/2019 - Trang 11

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 558 việc làm trưởng phòng đào tạo trong tháng 09/2019 - Trang 11
Công Ty TNHH Xe Việt Nam
101. Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Công Ty TNHH Xe Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/10/2019
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Y Tế Orimed
102. Trưởng Phòng Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Y Tế Orimed
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/10/2019
 • Mức lương:
  Từ 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Việt Nam Dragonjet
103. Trưởng Phòng Chất Lượng Công ty TNHH Việt Nam Dragonjet
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  30/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH ĐTTM Phượng Hoàng
104. Trưởng Phòng Marketing Công Ty TNHH ĐTTM Phượng Hoàng
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CN Khu Vực Bắc Bộ - Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải
105. Trưởng Phòng Nghiên Cứu Và Phát Triển Sản Phẩm CN Khu Vực Bắc Bộ - Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CN Khu Vực Bắc Bộ - Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải
106. Trưởng Phòng Văn Hóa - Truyền Thông CN Khu Vực Bắc Bộ - Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CN Khu Vực Bắc Bộ - Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải
107. Trưởng Phòng Hành Chính CN Khu Vực Bắc Bộ - Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CN Khu Vực Bắc Bộ - Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải
108. Trưởng Phòng Quản Lý Kỹ Thuật CN Khu Vực Bắc Bộ - Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CN Khu Vực Bắc Bộ - Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải
109. Trưởng Phòng Kỹ Thuật Thương Hiệu Xe CN Khu Vực Bắc Bộ - Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CN Khu Vực Bắc Bộ - Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải
110. Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự CN Khu Vực Bắc Bộ - Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CN Khu Vực Bắc Bộ - Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải
111. Trưởng Phòng/Phó Phòng Dịch Vụ Phụ Tùng CN Khu Vực Bắc Bộ - Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CN Khu Vực Bắc Bộ - Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải
112. Trưởng Phòng/Phó Phòng Kinh Doanh CN Khu Vực Bắc Bộ - Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CN Khu Vực Bắc Bộ - Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải
113. Trưởng Phòng Marketing Xe Du Lịch Khu Vực CN Khu Vực Bắc Bộ - Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Tài Tâm
114. Trưởng Phòng Đầu Tư - Xây Dựng Cơ Bản Công ty TNHH Tài Tâm
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  30 - 40 triệu VNĐ
Công ty cổ phần Landmark Holding
115. Trưởng Phòng Marketing (Leader Marketing) Công ty cổ phần Landmark Holding
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/10/2019
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công ty cổ phần Thông tin mạng Việt Nam
116. Trưởng Phòng Kinh Doanh Công ty cổ phần Thông tin mạng Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  24/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH ELECOM
117. Trưởng Phòng Kỹ Thuật Cơ Điện - Thiết Kế Tủ Bảng Điện Công ty TNHH ELECOM
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/10/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Nhựa Long Thành
118. Trưởng Phòng Chất Lượng_Cqm Công ty TNHH Nhựa Long Thành
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH ELECOM
119. Trưởng Phòng Kinh Doanh Cơ Điện - Tủ Bảng Điện Công ty TNHH ELECOM
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/10/2019
 • Mức lương:
  15 - 30 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH
120. Trưởng Phòng QC CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  11/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Chat