Tuyển dụng 13 việc làm Trưởng Phòng Tín Dụng trong tháng 04/2020 - Trang 1

Ngân hàng TMCP Phương Đông
1. Nhân Viên Tư Vấn Tín Dụng (Telesales) Ngân hàng TMCP Phương Đông
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Ngân hàng TMCP Phương Đông
2. Nhân Viên Tư Vấn Tín Dụng Qua Điện Thoại (Telesales) Ngân hàng TMCP Phương Đông
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Bellsystem 24-Hoa Sao Chi Nhánh Hồ Chí Minh 2
3. Nhân Viên Tín Dụng Ngân Hàng Mỹ Công Ty Cổ Phần Bellsystem 24-Hoa Sao Chi Nhánh Hồ Chí Minh 2
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Network Fina
4. Chuyên Viên Tín Dụng VP Bank Công Ty TNHH Network Fina
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Tư Vấn Giải Pháp M.Plus
5. Nhân Viên Tín Dụng Công Ty TNHH Tư Vấn Giải Pháp M.Plus
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 18 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tư Vấn Diamond Star
6. Nhân Viên Tư Vấn Tín Dụng (Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm) Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tư Vấn Diamond Star
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 15 triệu VNĐ
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
7. Chuyên Viên Quản Lý Tín Dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
8. Nhân Viên Tác Nghiệp Tín Dụng Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thành Công DSC
9. Nhân Viên Xử Lý Nợ Tín Dụng( Cho Ngân Hàng) Công Ty TNHH Thành Công DSC
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 20 triệu VNĐ
Ngân hàng HSBC Việt Nam
10. Trợ Lý Kiểm Soát Tín Dụng (Credit Control Assistant) Ngân hàng HSBC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập đoàn Internet NOVAON
11. Trưởng Phòng An Ninh Thông Tin Tập đoàn Internet NOVAON
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/05/2020
 • Mức lương:
  Đến 35 triệu VNĐ
Công ty TNHH OS Power Việt Nam
12. Trưởng Phòng Tuyển Dụng Công ty TNHH OS Power Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  20 - 23 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Haskoningdhv Việt Nam
13. Quản Lý Xây Dựng (Senior Construction Manager ) Công Ty TNHH Haskoningdhv Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat