Tuyển dụng 164 việc làm Trưởng Phòng Tài Chính trong tháng 04/2020 - Trang 8

Công ty TNHH ZTE HK
71. Quản Lý Xuất Nhập Khẩu (Logistic Manager) Công ty TNHH ZTE HK
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Laser Ưu Việt
72. Quản Lý Hành Chính Nhân Sự Công Ty TNHH Laser Ưu Việt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH URC Việt Nam
73. Nhân Viên Tài Chính ( Treasury Staff ) Công ty TNHH URC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH JAC Recruitment Việt Nam
74. Trưởng Phòng Pháp Chế (Legal Manager) Công Ty TNHH JAC Recruitment Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH JAC Recruitment Việt Nam
75. Trưởng Phòng Nhân Sự (HR Manager) Công Ty TNHH JAC Recruitment Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH JAC Recruitment Việt Nam
76. Quản Lý Nhà Hàng (Restaurant Manager) Công Ty TNHH JAC Recruitment Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH URC Việt Nam
77. Giám Sát Tài Chính Thương Mại (Commercial Finance Supervisor) Công ty TNHH URC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Panasonic Industrial Devices Việt Nam
78. Trưởng Phòng Chất Lượng (Qa Manager) Công Ty TNHH Panasonic Industrial Devices Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH 40 Giờ
79. Quản Lý Truyền Thông (Media Manager) Công ty TNHH 40 Giờ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/04/2020
 • Mức lương:
  34 - 70 triệu VNĐ
Vimedimex Group
80. Trưởng Phòng Quản Trị Vimedimex Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Đào Tạo FTMS
81. Quản Lý Thương Hiệu (Brand Manager) Công Ty TNHH Đào Tạo FTMS
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập đoàn Đông Phương
82. Quản Lý Marketing (Marketing Manager) Tập đoàn Đông Phương
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Đầu tư thương mại Quốc Tế Mặt Trời Việt
83. Chuyên Viên Ic Tài Chính Công ty Cổ Phần Đầu tư thương mại Quốc Tế Mặt Trời Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
RGF HR Agent Vietnam
84. Quản Lý Điều Hành (Operation Manager) RGF HR Agent Vietnam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/04/2020
 • Mức lương:
  13 - 22 triệu VNĐ
Hải Vương Group
85. Nhân Viên Kiểm Soát Tài Chính Hải Vương Group
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
86. Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
87. Chuyên Viên Tài Chính - Chứng Khoán Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
88. Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
89. Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 Idea Technology Solutions
90. Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Idea Technology Solutions
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat