Tuyển dụng 164 việc làm Trưởng Phòng Tài Chính trong tháng 04/2020 - Trang 2

Vietstar Hunter
11. Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Vietstar Hunter
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH BRV Healthcare
12. Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Công Ty TNHH BRV Healthcare
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  Từ 17 triệu VNĐ
Công ty TNHH Trung Thành
13. Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Công ty TNHH Trung Thành
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  02/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH TP - Job
14. Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân Tiêu Dùng Công Ty TNHH TP - Job
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/03/2020
 • Mức lương:
  6 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Giải Pháp Tự Động Hóa Và Năng Lượng Việt Nam (Pasco Vietnam).
15. Trưởng Phòng Tài Chính Kế Toán Công Ty TNHH Giải Pháp Tự Động Hóa Và Năng Lượng Việt Nam (Pasco Vietnam).
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  08/05/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Vật liệu Vĩnh Tân
16. Trưởng Phòng Tài Chính Kiêm Kế Toán Trưởng Công ty Cổ Phần Vật liệu Vĩnh Tân
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  23 - 45 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV One Health
17. Quản Lý Tài Chính (Finance Manager) Công ty TNHH MTV One Health
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Keppel Land Việt Nam
18. Trưởng Phòng Tài Chính (Finance Manager) Công ty TNHH Keppel Land Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Flamingo Group
19. Chuyên Viên Quản Trị Tài Chính Flamingo Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
20. Chuyên Viên Tài Chính Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
ADMICRO
21. Chuyên Viên Tài Chính ADMICRO
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần HHD Group
22. Chuyên Viên Tài Chính Công ty Cổ Phần HHD Group
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty cổ phần xây dựng và công nghiệp NSN
23. Chuyên Viên Tài Chính Công ty cổ phần xây dựng và công nghiệp NSN
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
24. Nhân Viên Tài Chính Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
 • Địa điểm:
  Tây Ninh
 • Thời hạn:
  10/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Long Hậu (LHC)
25. Chuyên Viên Tài Chính Công ty Cổ Phần Long Hậu (LHC)
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  04/05/2020
 • Mức lương:
  16 - 23 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung
26. Chuyên Viên Tài Chính Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  10/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội - MIC
27. Chuyên Viên Tài Chính Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội - MIC
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
28. Giám Đốc Tài Chính Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  04/05/2020
 • Mức lương:
  35 - 50 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
29. Chuyên Viên Tài Chính Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  03/05/2020
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công ty CP Đầu tư XNK Tây Đô
30. Chuyên Viên Tài Chính Công ty CP Đầu tư XNK Tây Đô
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat