Tuyển dụng 1 việc làm Trưởng Phòng Môi Giới tại Quảng Ninh trong tháng 01/2020

Elite Fitness and Yoga Center
1. Trưởng Phòng Kinh Doanh (Sales Manager) Elite Fitness and Yoga Center
  • Địa điểm:
    Quảng Ninh...
  • Thời hạn:
    25/01/2020
  • Mức lương:
    20 - 40 triệu VNĐ
Chat