Tuyển dụng 273 việc làm trưởng phòng đầu tư trong tháng 07/2019 - Trang 5

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 273 việc làm trưởng phòng đầu tư trong tháng 07/2019 - Trang 5
Công Ty DFS Việt Nam
41. Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh (Business Analyst) Công Ty DFS Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Cargill Vietnam
42. Chuyên Viên Phân Tích Hỗ Trợ Quyết Định Cấp Cao (Senior Decision Support Analyst) Cargill Vietnam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Olam Việt Nam
43. Phân Tích Tài Chính (Financial Analyst ) Công ty TNHH Olam Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  15/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CJ E&M VIETNAM
44. Chuyên Viên Phân Tích M&A Cao Cấp (M&A Sr.Analyst) CJ E&M VIETNAM
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH 40 Giờ
46. Nhân Viên Phân Tích Tài Chính (Financial Analyst) Công ty TNHH 40 Giờ
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  28/08/2019
 • Mức lương:
  25 - 27 triệu VNĐ
Công ty cổ phần Anova Tech
47. Phân Tích Tài Chính (Financial Analyst) Công ty cổ phần Anova Tech
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
48. Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính (Financial Analyst) Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/07/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
TTTM Savico Megamall
49. Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính TTTM Savico Megamall
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
TTTM Savico Megamall
50. Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính TTTM Savico Megamall
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
52. Chuyên Viên Chính Phân Tích Tài Chính (Financial Analysis Specialist) Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  24/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn
53. Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
54. Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Flamingo
55. Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Flamingo
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Lock & lock Việt Nam
56. Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính (Financial Analyst) Công ty TNHH Lock & lock Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Quảng cáo Thương mại Sen Vàng
57. Chuyên Viên Tài Chính Công ty TNHH Quảng cáo Thương mại Sen Vàng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Flamingo Group
58. Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính Flamingo Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/08/2019
 • Mức lương:
  Từ 23 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn C.E.O
59. Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn C.E.O
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
3S Intersoft JSC
60. Nhân Viên Phân Tích Tài Chính ( Business Analysts) 3S Intersoft JSC
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  18 - 24 triệu VNĐ
Chat