Tuyển dụng 260 việc làm trưởng phòng đầu tư trong tháng 07/2019 - Trang 4

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 260 việc làm trưởng phòng đầu tư trong tháng 07/2019 - Trang 4
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TP&P
31. Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh (Business Analyst) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TP&P
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CJ Group Vietnam Regional HQ
32. Chuyên Viên Phân Tích M&A Cao Cấp (M&A Sr.Analyst) CJ Group Vietnam Regional HQ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Nuskin
33. Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính (Financial Analyst) Nuskin
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/08/2019
 • Mức lương:
  19 - 28 triệu VNĐ
Công Ty DFS Việt Nam
34. Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh (Business Analyst) Công Ty DFS Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Cargill Vietnam
35. Chuyên Viên Phân Tích Hỗ Trợ Quyết Định Cấp Cao (Senior Decision Support Analyst) Cargill Vietnam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Olam Việt Nam
36. Phân Tích Tài Chính (Financial Analyst ) Công ty TNHH Olam Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  15/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CJ E&M VIETNAM
37. Chuyên Viên Phân Tích M&A Cao Cấp (M&A Sr.Analyst) CJ E&M VIETNAM
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Intel Products Việt Nam
38. Chuyên Viên Phân Tích Vốn (Senior Capital Analyst) Công ty TNHH Intel Products Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH 40 Giờ
40. Nhân Viên Phân Tích Tài Chính (Financial Analyst) Công ty TNHH 40 Giờ
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  28/08/2019
 • Mức lương:
  25 - 27 triệu VNĐ
Công ty cổ phần Anova Tech
41. Phân Tích Tài Chính (Financial Analyst) Công ty cổ phần Anova Tech
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
42. Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính (Financial Analyst) Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/07/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
TTTM Savico Megamall
43. Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính TTTM Savico Megamall
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
TTTM Savico Megamall
44. Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính TTTM Savico Megamall
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
46. Chuyên Viên Chính Phân Tích Tài Chính (Financial Analysis Specialist) Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  24/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn
47. Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
48. Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Flamingo
49. Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Flamingo
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Lock & lock Việt Nam
50. Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính (Financial Analyst) Công ty TNHH Lock & lock Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat