Tuyển dụng 4 việc làm Trưởng Phòng Công Nghệ Thông Tin tại Quảng Nam trong tháng 02/2020

 The Pearl Hội An
1. IT Officer The Pearl Hội An
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 The Pearl Hội An
2. Quản Lý Kinh Doanh (Sales Manager) The Pearl Hội An
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Shilla Monogram Quangnam Danang Resort
3. IT Officer Shilla Monogram Quangnam Danang Resort
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  08/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PREMO VIỆT NAM
4. IT Intern CÔNG TY TNHH PREMO VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  25/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat