Tuyển dụng 87 việc làm Trưởng Phòng Chứng Từ toàn thời gian trong tháng 04/2020

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. Nhân Viên Chứng Từ Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/05/2020
 • Mức lương:
  8 - 11 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. Nhân Viên Chứng Từ Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. Nhân Viên Chứng Từ Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 11 triệu VNĐ
Công ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế Dương Minh
4. NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU (HÀNG XUẤT TRÁI CÂY) Công ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế Dương Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/05/2020
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. [HCM] Nhân Viên Chứng Từ Anh - Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 11 triệu VNĐ
Công ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế Dương Minh
6. Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu Chuyên Làm Co Công ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế Dương Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH TMGNVT Đại Sơn
7. Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH TMGNVT Đại Sơn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Một Thành Viên Savihomes
8. Quản Lý Vận Hành Tòa Nhà / Chung Cư Công Ty TNHH Một Thành Viên Savihomes
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH Bao Bì United
9. Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng Công ty TNHH Bao Bì United
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Giải pháp Sáng tạo Tâm Đồng Tâm
10. [HN - Nam Từ Liêm] Trưởng Phòng Nhân Sự (HR Manager) Công ty Cổ phần Giải pháp Sáng tạo Tâm Đồng Tâm
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Maison Du Việt Nam Resort & Spa
11. Tổng Quản Lý (General Manager) Maison Du Việt Nam Resort & Spa
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CôngTy Tư Vấn Quản Lý Xây Dựng Delta
12. Quản Lý Thiết Kế Ban Tư Vấn Quản Lý Dự Án CôngTy Tư Vấn Quản Lý Xây Dựng Delta
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
13. Trưởng Nhóm Chứng Từ Thanh Toán Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  26/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
14. Nhân Viên Chứng Từ Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/05/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Liên Doanh TNHH Tiếp Vận Và Vận Tải Speedmark
15. Nhân Viên Chứng Từ Công Ty Liên Doanh TNHH Tiếp Vận Và Vận Tải Speedmark
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Tốc Độ
16. Nhân Viên Chứng Từ Công Ty TNHH Tốc Độ
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
17. Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/06/2020
 • Mức lương:
  12 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại và Xuất nhập khẩu Halo (Halotrimex)
18. Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu Công Ty TNHH Thương Mại và Xuất nhập khẩu Halo (Halotrimex)
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  17/05/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Nông Sản Xanh Minh Phong
19. Nhân Viên Chứng Từ Xuất Khẩu Công Ty Cổ Phần Nông Sản Xanh Minh Phong
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  21/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Và Thương Mại Viko
20. Nhân Viên Chứng Từ Hàng Nhập Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Và Thương Mại Viko
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat