Tuyển dụng 89 việc làm Trưởng Phòng Chứng Từ trong tháng 04/2020 - Trang 2

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Và Thương Mại Viko
11. Nhân Viên Chứng Từ Hàng Xuất Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Và Thương Mại Viko
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Thực phẩm Hạ Long
12. Nhân Viên Chứng Từ Nhập Khẩu Công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Thực phẩm Hạ Long
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  27/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Mỹ Nghệ Cát Đằng
13. Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH Mỹ Nghệ Cát Đằng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Đông Dương
14. Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Đông Dương
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/05/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Vận Tải Biển VINA
15. Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu Công Ty Vận Tải Biển VINA
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Gotec Việt Nam
16. Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH Gotec Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Advance Freight Vietnam Company Ltd
17. Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu Advance Freight Vietnam Company Ltd
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Khách Sạn Rosaliza
18. Quản Lý Chung (General Manager) Khách Sạn Rosaliza
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH MTV Sotrans Hà Tĩnh
19. Nhân Viên Chứng Từ Xuất - Nhập Cước VTQT Công ty TNHH MTV Sotrans Hà Tĩnh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
20. Nhân Viên Chứng Từ Hải Quan Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Unico Logistics Vietnam
21. Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu Công Ty TNHH Unico Logistics Vietnam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH PADO
22. Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu CÔNG TY TNHH PADO
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
23. Nhân Viên Chứng Từ Cước Hàng Không Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH KGL Việt Nam
24. Nhân Viên Chứng Từ Hải Quan (Customs Clearance Document Staff) Công ty TNHH KGL Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH AWS VIỆT NAM
25. Nhân Viên Chứng Từ Hàng Xuất CÔNG TY TNHH AWS VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
26. Nhân Viên Chứng Từ Cước Tàu Biển Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
27. Nhân Viên Chứng Từ - Khai Báo Hải Quan Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/05/2020
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
28. Nhân Viên Chứng Từ Hàng Sea Nhập Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/05/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
29. Nhân Viên Chứng Từ Dịch Vụ Hải Quan - Hàng Nhập Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/05/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH XNK Đại Dương Xanh
30. Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH XNK Đại Dương Xanh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Chat